Gemeenteraad gaat weer digitaal vergaderen

dinsdag 22 september 2020 10.05 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 22 september 2020 11.15 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht heeft ervoor gekozen de raadsvergadering van 29 september via de digitale omgeving te laten plaatsvinden. Raadsleden nemen vanaf huis of een andere locatie deel aan de vergadering en komen niet gezamenlijk bij elkaar in de raadzaal in Breukelen.

Op het programa van de raad van 29 september staan de onderwerpen: Onderhuisvoorziening Zuilense Vecht, bestemmingsplan Harmonieplein Kindcentrum, ontwerp regionale energiestategie, opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht, beleidsplan openbare verlichting, motie voor afschaffen van de verhuurdersheffing en motie welke sporter verdient het podium. Daarnaast wordt afscheid genomen van voormalige griffier Jelle Hekman en wordt een nieuw commissielied voor Maarssen 2000 benoemd. 

Gezien de volle agenda is het mogelijk dat de vergadering over twee avonden zal worden uitgesmeerd. De digitale raadsvergadering is op 29 september LIVE te volgen via RTV Stichtse Vecht. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES