PVV maakt vuist tegen Regionale Energie Transitie (RES)

donderdag 24 september 2020 08.21 uur | laatst gewijzigd: donderdag 24 september 2020 10.02 uur | auteur: Robbert Oelp

Dinsdag 29 september staat op de agenda van de raad het ontwerp Regionale Energie Transitie (RES). De PVV heeft haar eigen ideeën over klimaatmaatregelen. Tijdens de raad van 29 september aanstaande dient zij vier moties in om een vuist te maken tegen het ontwerp van de RES.

Wat is de RES?
De Regionale Energiestrategie (RES) is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord van 2019. In de RES moet invulling worden gegeven aan een regionale bijdrage aan de landelijke doelstelling om 35 TWh (Terra Watt uur) elektriciteit op te wekken door middel van hernieuwbare energie zoals zon en wind. Stichtse Vecht stelt samen met de RES regio deze Regionale Energiestrategie op. De RES-regio U16 bestaat uit 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht. De ontwerp RES is een tussenstap in de totstandkoming van de definitieve RES 1.0 van de regio. Het concept bod voor elektriciteit bedraagt 1,8 TWh voor 2030 voor de regio. Met vier inhoudelijke moties probeert de PVV de ingezette koers van richting te laten veranderen.

Visualiseren van de RES
De PVV wil dat het college de imact van de plaatsing van eventuele windmolens en zonneakkers gaat visualiseren en deze met de bewoners van Stichtse Vecht communiceert. Zo kunnen inwoners zien wat de impact van het ontwerp betekent voor de eigen leef- en woonomgeving. 

Geen zonneakker op landbouwgrond
Het ontwikkelen van zonneakkers is één van de mogelijkheden om een bijdrage te verlenen aan de gestelde opgave. De PVV wil voorkomen dat zonneakkers worden aangelegd op landbouwgrond. Volgens de PVV worden steeds meer (landbouw-)grond opgekocht om er zonneakkers op te realiseren veelal door buitenlandse investeerders en hebben zonneakkers en zeer negatief effect hebben op de grondkwaliteit, de natuur en de biodiversiteit. De PVV wil geen plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond binnen de grenzen van Stichtse Vecht. 

Referendum
De PVV wil dat inwoners van Stichtse Vecht zich kunnen uitspreken over het ontwerp door middel van een referendum: 'De voorstellen van de RESS U16 hebben ongekend grote impact op het landschap en de leefomgeving. Van de huidige partijen in de gemeenteraad heeft het in geen enkel verkiezingsprogramma gestaan. Het is van belang is de bevolking een stem te geven in het proces dat hun leven ingrijpend gaat beïnvloeden.'

Toekomstige windmolenplannen stil leggen
Volgens de PVV is de huidige wet- en regelgeving in strijd is met het verdrag van Aarhus en lopen er thans zakenbij de civiele rechter en is het niet uitgesloten dat bestaande, maar ook in ontwikkeling zijnde, windmolenparken zullen worden stilgelegd bij gebrek aan deugdelijke milieutechnische onderbouwing. De PVV wil dat de vergunningverlening voor de mogelijke toekomstige bouw van windmolens op het grondgebied van Stichtse Vecht stil wordt gelegd in afwachting van een uitspraak van de rechter. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES