De Ronde Venen vraagt inwoners Stichtse Vecht om hulp

donderdag 24 september 2020 17.17 uur | laatst gewijzigd: donderdag 24 september 2020 18.28 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Gemeente De Ronde Venen is gestart met het zoeken naar geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens. Hierbij vragen ze ook hulp van inwoners van Stichtse Vecht.

Via zonenwindkaart.nl kun je online zonnevelden en windmolens plaatsen in verschillende gebieden in De Ronde Venen. Ook kun je een gebied aanwijzen waar je liever geen zonnevelden of windmolens ziet.

Wat doet De Ronde Venen met de resultaten?
De Ronde Venen verzamelt de voorkeuren van iedereen die de kaart invult. Samen met inwoners, belangengroepen, agrariërs, de provincie en Stedin bekijkt de De Ronde Venen de resultaten van de kaart. Naast deze voorkeuren wordt ook gekeken welke natuur, cultuurhistorie en andere kwaliteiten gebieden bezitten. Deze belangen en de voorkeuren van inwoners wegen mee bij de keuze van gebieden waar zonnevelden en windmolens komen. En om te bepalen waar als eerste gestart wordt. Naar verwachting worden in het voorjaar van 2021 de zoekgebieden aan de gemeenteraad voor gelegd. Er komen geen zonnevelden en windmolens buiten de zoekgebieden. Lees meer op de website van gemeente De Ronde Venen.

Stichtse Vecht
In 2019 zijn er meerdere sessies gehouden over de mogelijkheden van zonnevelden in het agrarisch landschap. Dit komt terug bij de participatie rondom de omgevingsvisie. Hier komen ook dezelfde vragen samen. Waar willen we woningbouw, waar energie, waar verkeer, natuur, recreatie en hoe houden we rekening met de landschappelijke kwaliteiten die we als Stichtse Vecht hebben.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES