Overheidsbeleid heeft geen consequentie voor gemeentelijke collectieve zorgverzekering minima

donderdag 24 september 2020 17.28 uur | laatst gewijzigd: donderdag 24 september 2020 18.43 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht
Foto: orcea david

Deze week is bekend geworden dat Minister van Ark (voor Medische Zorg) voornemens is om collectiviteitskortingen op de basisverzekering aan banden te leggen per 1 januari 2023. Gemeente Stichtse Vecht: 'Zoals u weet bieden wij een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen aan via DSW. DSW biedt geen van haar verzekerden, dus ook de verzekerden via gemeenten, een collectiviteitskorting aan. Het voornemen om deze kortingen te schrappen heeft dus geen invloed op onze collectieve zorgverzekering. Een financiële bijdrage door een gemeente, in ons geval €5 per maand, in de aanvullende verzekering blijft wel mogelijk.'

De komende maanden gaat het college van B&W actief communiceren over de collectieve zorgverzekering voor minima. Gemeente Stichtse Vecht: 'Als gevolg van de coronacrisis zijn er mogelijk nieuwe doelgroepen die recht hebben op deze verzekering. We willen hen, samen met de huidige deelnemers en de deelnemers die vorig jaar niet zijn overgestapt vanaf Menzis, zo goed mogelijk bereiken en hen informeren over de mogelijkheden. We zetten daarvoor verschillende communicatiekanalen op meerdere momenten in, zodat men op de hoogte is van de inhoud van de pakketten en de wijze waarop men zich kan aanmelden.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES