PvdA stelt vragen over 5G in Stichtse Vecht

dinsdag 29 september 2020 08.30 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 29 september 2020 09.40 uur | auteur: Robbert Oelp

Commissielid Jeddaoui heeft technische vragen gesteld aan het college van B&W over de uitrol van 5G en met name de situatie in Stichtse Vecht. Volgens de partij is in het beleidsplan openbare verlichting daar duidelijk over: ‘‘De gemeente volgt de ontwikkelingen op het gebied van het 5G netwerk, maar kiest er – op dit moment- niet voor om hierin te gaan voorzien’.

De PvdA wil weten of het besluit rondom de uitrol van G5 definitief van aard is en of de gemeente bereid is dit naar buiten uit te dragen: ‘Gezien de hoeveelheid vragen vanuit bewoners, schriftelijk en mondeling aangaande uitrol G5 . Is het college bereid haar standpunt officieel kenbaar te maken aan de inwoners ? Zo niet, wat zijn de overwegingen en belemmeringen om dit niet te doen?’

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES