Raad akkoord met ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) en lokale opgave

woensdag 30 september 2020 14.25 uur | laatst gewijzigd: woensdag 30 september 2020 15.27 uur | auteur: Robbert Oelp

Tijdens de raadsvergadering van 29 september is de raad akkoord gegaan met het raadsbesluit Ontwerp Regionale Energie Strategie. Daarnaast heeft de raad ingestemd om lokaal 0,1 TWh in 2030 en 0,2 TWh in 2040 aan duurzame energie te realiseren. Weerstand is er tegen de oplossing in de vorm van windenergie. Stichtse Vecht richt zich op toepassing van zonne-energie en wordt gevraagd open te blijven staan voor duurzame alternatieven.

Ontwerp Regionale Energie Strategie
Het opleveren van een Regionale Energie Strategie (RES) in regionaal verband is één van de harde afspraken uit het Klimaatakkoord (2019). In de RES moet invulling worden geven aan een regionale bijdrage aan de landelijke doelstelling om 35 TWh elektriciteit op te wekken door middel van hernieuwbare energie zoals (grootschalig) zon en wind. De ontwerp RES is een tussenstap in de totstandkoming van de (definitieve) RES 1.0 van de regio. Het bevat de eerste inzichten voor duurzame elektriciteit en duurzame warmte. Het concept bod voor elektriciteit in de ontwerp RES bedraagt 1,8 TWh voor 2030 voor de regio. In de raadsvergadering van 29 september ging de raad akkoord met het regionale ontwerp.

Aangenomen moties
Naast het akkoord gaan met het raadsvoorstel werden twee moties aangenomen. De motie van Streekbelangen zorgt er voor dat de gemeenteraad te allen tijde de mogelijkheid heeft om te blijven beschikken over toebedeelde bevoegdheden zonder dat daar in regionaal verband beperkingen aan opgelegd worden. De motie van Het Vechtse Verbond draagt het college op zich maximaal in te zetten om de komt van windturbines te verbieden in gebieden rondom het Gein, Vechtgebied en Hollandse Waterlinie. Het betreft gebieden die buiten de gemeentegrenzen vallen. Stichtse Vecht zet in op zonne-energie. 

Lokale duurzame opgave
Met het aannemen van de lokale opgave duurzame elektriciteit voor Stichtse Vecht gaat de raad akkoord met het realiseren van 0,1 TWh in 2030 en 0,2 TWh in 2040. De opgave is onder voorbehoud van een goede landschappelijke inpassing .

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES