Ruimte Breukelse markt blijft zoals het is

donderdag 08 oktober 2020 17.01 uur | laatst gewijzigd: donderdag 08 oktober 2020 18.06 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het college heeft besloten om de huidige marktindeling op De Kerkbrink te Breukelen niet te wijzigen. Dit besluit volgt op een verzoek van de horeca aan het college om een besluit te nemen over een alternatieve marktindeling.

Om de mogelijkheden voor een alternatieve marktindeling te onderzoeken, heeft het college op 14 juli jl. besloten om medewerking te verlenen aan een onafhankelijk onderzoek om op korte termijn een mogelijk alternatieve indeling van de markt te inventariseren. De bevinding van de onafhankelijk voorzitter van dit onderzoek was dat met alle ruimtelijke beperkingen geen alternatieve opstelling van de markt op de Kerkbrink voldoende ruimte oplevert, die voor RIVM conforme terrassen kan worden benut. Naar aanleiding van de bevindingen van de onafhankelijk voorzitter wordt het beleid van de markten in Stichtse Vecht en de toepassing hiervan onder de loep genomen.

De woordvoerder van de Breukelse horeca heeft meerdere malen aangegeven teleurgsteld te zijn in de werkwijze en houding van de gemeente en wethouder van Dijk. Zij vinden dat de lokale ondernemers tjdens marktdagen worden gedupeerd en overwegen naar de rechter te stappen. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES