De vergaderingen van de politiek deze week

maandag 12 oktober 2020 16.23 uur | laatst gewijzigd: maandag 12 oktober 2020 17.29 uur | auteur: Robbert Oelp

Aankomende week zijn er drie commissies Fysiek domein. Er wordt onder andere gesproken over: het hondenpension in Loenen aan de Vecht, de toekomstvisie van de bedrijventerreinen, het vastgoedbeheer en de reactie op de provinciale omgevingsvisie.

Commissie Fysiek domein (maandag 12 oktober, 19:30 uur)

De commissie van 6 oktober wordt hervat met op de agenda: het Bestemmingsplan Wilhelminastraat 31-35 in Breukelen en Omgevingsvergunning hondenpension in Loenen aan de Vecht.

Commissie Fysiek domein (dinsdag 13 oktober, 19:30 uur)

De onderwerpen die worden besproken zijn: Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen: 1 inspreker heeft zich gemeld om te spreken over de omgevingsvergunning Klokjeslaan 19a in Maarssen - 1 inspreker heeft zich gemeld om het te hebben over de staat van de aula’s op de begraafplaatsen in Loenen aan de Vecht, Maarssen, Nieuwer ter Aan en Kockengen. T

oekomstvisie bedrijventerreinen In de visie wordt gekeken naar de toekomstbestendigheid van de negen bedrijventerreinen in Stichtse Vecht. Waar liggen de opgaven? Wat is de visie daarop? En wat betekent dit voor de individuele terreinen?

Commissie Fysiek domein (woensdag 14 oktober, 19:30 uur)

De onderwerpen die worden besproken zijn: Vastgoednota. In deze vastgoednota wordt het beleidskader voor vastgoedmanagement omschreven en wordt er sturing gegeven aan de vastgoedportefeuille. De Vastgoednota 2020 is eerder besproken in de commissie Fysiek domein van 20 mei 2020 en in de raadsvergadering van 2 juni 2020.

Beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer gemeente Stichtse Vecht 2020-2029 Er wordt gesproken over een meerjaren onderhoudsplan voor het vastgoed in Stichtse Vecht. Op 22 september 2020 heeft het college gepeild welk scenario de voorkeur heeft van de commissieleden. De voorkeur is gegeven aan scenario 2. Dit scenario ligt in lijn met de Vastgoednota 2020. Het uitgangspunt van dit scenario is dat de gemeente de vastgoedobjecten binnen één tot vijf jaar afstoot.

 Concept reactie Provinciale Omgevingsvisie (POVI) De Provinciale Omgevingsvisie is bekend gemaakt en ligt ter inzage. Alle gemeenten in de provincie mogen hier een zienswijze op geven. Het college heeft een reactie namens Stichtse Vecht geformuleerd. Deze wordt op verzoek van de raad, aan de commissieleden voorgelegd.

De vergaderingen zijn live via de gemeentelijke website te volgen. 

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES