Politieke vragen over subsidiebesluit kinderboerderijen

woensdag 14 oktober 2020 16.21 uur | laatst gewijzigd: woensdag 14 oktober 2020 17.23 uur | auteur: Robbert Oelp

Samen Stichtse Vecht, Het Vechtse Verbond en Streekbelangen hebben vragen aan het college van B&W gestuurd over het genomen besluit om de totale subsidie voor kinderboerderijen her te verdelen.

Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse verbond hebben gezamenlijk 16 schriftelijke vragen ingediend. Ook heeft het een aantal technische vragen gesteld. De conclusie van beide partijen zijn helder: ‘Door nu de subsidie op een acceptabel niveau te brengen, en vervolgens jaarlijks te indexeren wordt er een basis gelegd voor de toekomst van de kinderboerderijen en dierweide ten bate van alle inwoners van Stichtse Vecht.’

Partijen zijn voorstander om de subsidie van beide kinderboerderijen gelijk te trekken met als basis de subsidie van Otterspoor in 2020. In praktijk zou dat betekenen dat de totale subsidie voor kinderboerderijen en de dierenweide verhoogd zou moeten worden. Als koppeling denkt de partij aan financiële mogelijkheden binnen het sociaal domein en het koppelen van Leerwerkbedrijf Kansis aan de kinderboerderijen. 

Ook Streekbelangen heeft naar aanleiding van berichtgeving in de lokale media vragen gesteld. Het stelt vragen over indexering, hoogte van de totale subsidiebedragen, de toegevoegde waarde an de kinderboerderijen en de bestuurlijke wil van het college om de maatschappelijke voorziening in stand te houden.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES