Subsidieregeling duurzaamheid groot succes

vrijdag 16 oktober 2020 16.11 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 16 oktober 2020 17.20 uur | auteur: Robbert Oelp

Per 1 januari 2020 is de subsidieregeling ‘afkoppelen regenwater en aanleg groene daken’ van start gegaan. De subsidieregeling is een succes en er zijn veel aanvragen binnen gekomen, meer dan 160. Gemeente Stichtse Vecht: 'Daardoor is het maximumbedrag van €75.000,- voor dit jaar nu al bereikt. Volgend jaar komt er een nieuw subsidiebedrag beschikbaar en kunnen er weer nieuwe aanvragen worden ingediend.'

Er wordt voor het merendeel subsidie aangevraagd voor het aanleggen van een groen dak. Gemeente Stichtse Vecht: 'We merken dat het afkoppelen meer uitleg en informatie behoeft, omdat het een ingewikkelder onderwerp is en minder tot de verbeelding spreekt. De communicatiecampagne zal daarom meer aandacht geven aan het afkoppelen dan aan groene daken. Verder verschijnt er in november een Duurzaamheidskrant waarin ook aandacht wordt gewijd aan de subsidieregeling en het succes van dit jaar.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES