Bouw Kindcentrum stapje dichterbij

zaterdag 17 oktober 2020 11.03 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 17 oktober 2020 12.09 uur | auteur: Website Gemeente Stichtse Vecht

De bouw van het Kindcentrum in het centrum van Maarssen-Dorp is met de vaststelling van het bestemmingsplan weer een stapje dichterbij gekomen. Naar verwachting start begin november de sloop van de voormalige school Wereldkidz Bolenstein. De omwonenden en school Het Kompas (die ernaast zit) worden hierover geïnformeerd.

Bestemmingsplan vastgesteld
Op 30 september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van het Kindcentrum voor de leeftijdsgroep van 0-12 jaar mogelijk gemaakt.

Van losse gebouwen naar 1 gebouw
Het Kindcentrum biedt straks ruimte aan de basisscholen Wereldkidz Bolenstein en Het Kompas. Deze scholen zijn al jaren in het centrum van Maarssen-Dorp gevestigd. Daarnaast komen in het Kindcentrum een gymzaal, de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf. Het gebouw voldoet straks aan alle wensen en (wettelijke) eisen van deze tijd, zoals duurzaamheid. Door samen te gaan in 1 gebouw in plaats van allemaal losse gebouwen, kan de ruimte efficiënter worden gebruik.

Herontwikkeling Harmonieplein
Het Kindcentrum is een belangrijk onderdeel van de herontwikkeling van het Harmonieplein. Het gebouw vormt de afronding van het nieuwe Harmonieplein aan de westkant. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES