Reageer op het gemeentelijke conceptbeleid voor recreatie en toerisme

woensdag 21 oktober 2020 11.51 uur | laatst gewijzigd: woensdag 21 oktober 2020 12.57 uur | auteur: Website Gemeente Stichtse Vecht

Afgelopen jaar zijn is gemeente Stichtse Vecht bezig geweest met het bijwerken van het beleid voor recreatie en toerisme. We hebben op verschillende manieren input verzameld. Op basis daarvan is een concept beleidsplan Waardevol Toerisme 2021-2023 opgesteld. (Foto website gemeente Stichtse Vecht).

Schriftelijke reacties
Het conceptbeleidsplan is 30 september besproken tijdens een informatieavond/klankbordsessie. Gemeente Stichtse Vecht: 'Reageren op het conceptbeleidsplan kan ook nog schriftelijk tot 11 november. Jouw reactie op het concept beleidsplan Waardevol Toerisme 2021-2023 zien we graag tegemoet via een e-mail naar Anne-Wil van der Molen.'

Doel
Het uitgangspunt is om toerisme in balans te houden met kwaliteiten als erfgoed, cultuur en natuur. Nieuw is het nemen van maatregelen die rekening houden met gevoelens van overlast door bewoners.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES