Lezing 'De Koude Oorlog in schoolboeken' online gratis te bekijken

vrijdag 23 oktober 2020 08.17 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 23 oktober 2020 11.17 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen lanceerde in de week van de Geschiedenis de online lezing 'De Koude Oorlog in schoolboeken.' De interessante lezing van historicus Paul Stolk is voor iedereen gratis te zien.

Binnen het thema van de Maand van Geschiedenis Oost/West, wordt tijdens de online lezing ingezoomd op de Koude Oorlog. Historicus Paul Stolk vertelt hierin over de verschillen die er door de tijd heen zijn ontstaan tussen diverse schoolboeken als het gaat om de schuldvraag van de Koude Oorlog.

Bij het RHCVV vinden we het belangrijk dat mensen zich bewust zijn dat er niet zoiets is als de geschiedenis. Er bestaan in het collectieve geheugen dus verschillende verhalen. Dit komt mede doordat ‘het collectief geheugen van leerlingen mede gevormd wordt door de geschiedenismethodes die op school worden gebruikt. De historiografie [geschiedschrijving] van de Koude Oorlog is onderhevig aan veranderingen en dus ook de informatie die de leerlingen op latere momenten in hun leven tot zich kunnen nemen.’ aldus Paul Stolk in zijn onderzoek.

De Koude Oorlog was een periode in de tweede helft van de twintigste eeuw waarin een gewapende vrede bestond tussen het kapitalistische Westen (met de VS aan het hoofd) en het communistische Oosten (met de Sovjet-Unie als leider). Historicus Paul Stolk heeft onderzoek gedaan naar twaalf schoolboeken die zijn verschenen tussen 1948 en 2017. Hij heeft hierbij gekeken naar op welke manier het begin van de Koude Oorlog beschreven wordt. Na uitgebreid onderzoek kwam naar voren dat er grote verschillen bestaan. Zo begint volgens het schoolboek Coda (1970) de Koude Oorlog met de Griekse burgeroorlog in 1946, terwijl een ander schoolboek (1950) uitgaat van de Blokkade van Berlijn in 1948 als het begin van de Koude Oorlog. In de drie kwartier durende lezing zal Paul Stolk deze verschillen toelichten en uitleggen hoe en waarom deze ontstaan zijn.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES