Landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee - vogelgriep in Kockengen aangetroffen

vrijdag 23 oktober 2020 10.25 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 23 oktober 2020 11.28 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

In Kockengen is hoogpathogene* vogelgriep (variant H5N8) aangetroffen bij wilde knobbelzwanen. Voor het ministerie van landbouw reden om per direct een landelijke ophokplicht in te stellen voor commerciële pluimveehouders met minstens 250 kippen.

Minister Schouten heeft de deskundigengroep dierziekten gevraagd de bevindingen te beoordelen. De deskundigengroep concludeert dat het virus van de besmette knobbelzwanen hoogstwaarschijnlijk uit Rusland afkomstig is en met trekvogels naar Nederland is gebracht.

De deskundigengroep schat in dat het risico op een introductie op een pluimveebedrijf nu hoog is. Daarom heeft de minister van LNV een landelijke ophokplicht ingesteld voor commercieel gehouden pluimvee om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels.

Pluimveebedrijven met een uitloop (vrije-uitloop en biologische) hebben namelijk een grotere kans om vogelgriep in te slepen. Daarnaast worden eendenbedrijven verplicht het strooisel, dat in de stal gebruikt wordt, zo op te slaan dat het ontoegankelijk is voor wilde vogels en bij het aanbrengen van het strooisel in de stal te voorkomen dat materiaal van het erf in de stal terecht kan komen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES