Maarssen krijgt Natuurgeneeskundig gezondheidscentrum

zaterdag 24 oktober 2020 10.53 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 24 oktober 2020 12.05 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Op 12 mei 2020 heeft het college van B&W het wijzigingsplan ‘Tuinbouwweg 19a en 19b’ vastgesteld. Door deze wijziging kan er een natuurgeneeskundig gezondheidscentrum worden gerealiseerd. Daar staat tegenover dat de kassen van het tuinbouwbedrijf deels gesloopt worden. Ook wordt de bestaande bedrijfswoning omgezet naar een normale woning. (Foto ter illustratie)

Gemeente Stichtse Vecht: 'Door de sloop van de verouderde kassen ontstaat een landschappelijk mooier beeld, onder andere door de ‘ontstening’ van het gebied. De grond die vrij komt worden landschappelijk ingericht, waarbij aandacht is voor een verbetering van natuurwaarden.'

Zienswijzen
Eerder dit jaar lag het ontwerpwijzigingsplan ter inzage. Inwoners hadden toen 6 weken de tijd om hierop te reageren. Er zijn 2 bezwaren ingediend. Na een beoordeling, is besloten het plan vast te stellen. Met het volgende is rekening gehouden:

- Het verdwijnen van vrachtverkeer zorgt voor een verbetering van de verkeerssituatie.
- De nieuwe bebouwing is bewust kleiner gemaakt dan de aanvrager in eerste instantie wilde.
- Het verwijderen van de bestaande kassen levert landschappelijk een verbetering op.

Verdere procedure
Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan kan gedurende 6 weken schriftelijk beroep worden ingesteld.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES