Burgerinitiatiefvoorstel ‘Rust in ons buitengebied’

maandag 26 oktober 2020 09.25 uur | laatst gewijzigd: maandag 26 oktober 2020 09.33 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Door inwoners is een burgerinitiatief ingediend ‘Rust in ons buitengebied’ Hondenkennel Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht. Dit burgerinitiatief staat op de agenda van de raadsvergadering van aanstaande dinsdag 3 november. De reden van het initiatief heeft een verband met het verzoek van het college van B&W aan de raad om in dezelfde vergadering in te stemmen met een verklaring van geen bedenkingen, omgevingsvergunning hondenpension, Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht af te geven. (Foto ter illustratie)

Burgerinitiatief ‘Rust in ons buitengebied’
De verordening Burgerinitiatief geeft inwoners de mogelijkheid een voorstel in te dienen om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen. De raad zal op 3 november het initiatief toetsen en besluiten of het op de agenda van de raad zal worden geplaatst. Inwoners zijn al jaren tegen de plannen en willen rust in hun buitengebied.

Verklaring van geen bedenkingen
Het college van B&W zal aan de raad vragen in te stemmen met een verklaring van geen bedenkingen. Het college van B&W is akkoord met de komst van de hondenkennel en staat lijnrecht tegenover de indieners van het burgerinitiatief. De rechtbank heeft geoordeeld dat de door het college verleende omgevingsvergunning voor een hondenpension op Rijksstraatweg 188 in Loenen aan de Vecht niet past binnen de algemene verklaring van geen bedenkingen van de raad. De rechtbank biedt het college de mogelijkheid om alsnog een verklaring van geen bedenkingen aan de raad te vragen. Discussiepunten vanuit de commissie zijn nog de geluidsoverlast en de vraag of een juiste ruimtelijke ordening gepast is.

Situatie
De komst van een hondenkennel aan de Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht zorgt al jaren voor een meningsverschil tussen inwoners uit de buurt en de gemeente. Omwonenden verwachten de nodige overlast en willen rust. Eerder werd door inwoners bij de gemeente een klacht over integriteit ingediend. Voormalig waarnemend burgemeester van Mastrigt behandelde destijds het integriteitsverzoek. Haar conclusie was dat er geen concrete aanwijzigingen van schendingen van de integriteit zijn geconstateerd om een uitgebroed onderzoek te starten. Zij beoordeelde destijds dat de besluitvorming van het hondenpension in Loenen aan de Vecht in orde was. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES