Massale weerstand Loenerslootse inwoners tegen Provinciale plannen

woensdag 28 oktober 2020 09.26 uur | laatst gewijzigd: woensdag 28 oktober 2020 09.43 uur | auteur: Robbert Oelp

Wie een rondje door Loenersloot rijdt, ka het haast niet ontgaan. Op bijna ieder huis in de kern in het noorden van Stichtse Vecht hangt een poster met een duidelijke boodschap: 'Loenersloot 50 en géén 4-baans N201.' De dorpsraad Loenersloot heeft nogmaals een brandbrief gestuurd naar alle politieke partijen in Stichtse Vecht met de verwachting dat zij opkomen voor de belangen van de inwoners.

De door de Provincie aangedragen oplossing voor het fileleed op de A2 betekent in praktijk dat de N201 in de toekomst wordt getransformeerd naar een vierbaansweg vanaf de A2 naar de Loenerslootsebrug. Omdat de brug tweebaans blijft, zien inwoners van Loenersloot dit als een schijnoplossing.

In eerder verstuurde brieven aan provincie, gemeente en politiek heeft de dorpsraad al aangegeven de onderbouwing te missen. Zij stellen dat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het dorp juist verslechterd door de plannen. Om de plannen tegen te houden is eerder een petitie opgesteld. De petitie: 'Actie tegen vierbaansweg over de Hilversumse Hei / Hoorneboegse Hei' is met 11.161 digitale handtekeningen op regionaal niveau massaal ondertekend.

Gecombineerd met de brandbrieven en het ontbreken van draagvlak onder de inwoners van de kern Loenersloot, kan de lokale politiek en de gemeente niet anders dan dit onderwerp hoog op de lokale politieke agenda te zetten.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES