Ophef over vierbaansweg dwars door Loenersloot. Dorpsraad schrijft brandbrief aan de gemeente

donderdag 29 oktober 2020 11.58 uur | laatst gewijzigd: donderdag 29 oktober 2020 12.03 uur | auteur: dorpsraad Loenersloot

Wie vanaf de A2 richting Hilversum rijdt neemt vaak de N201. Een drukke tweebaansweg die kort na de A2 het dorp Loenersloot passeert. Of beter gezegd: doorkruist, want Loenersloot ligt aan zowel de noord- als zuidkant van de N201. Geen wonder dat de Loenersloters in opstand komen tegen plannen van de provincie om precies dat stuk van de N201 vierbaans te maken.

Bij navraag naar de cijfers die dit plan moeten onderbouwen geeft de Provincie Utrecht niet thuis. In een laatste poging om de provincie tegen te houden heeft de dorpsraad nu een brandbrief gestuurd aan de fracties van alle politieke partijen van de gemeente Stichtse Vecht.

Henk van der Lans van de dorpsraad Loenersloot legt uit: “Met op de achtergrond Rijkswaterstaat wil gedeputeerde de heer Schaddelee een oplossing realiseren voor de lange files op de A2 bij de afrit Vinkeveen/Hilversum. Het idee is om van de N201 een vierbaansweg te maken vanaf de A2 tot aan de Loenerslootse brug. Van twee naar vier banen klinkt als een simpele oplossing, ware het niet dat die brug tweebaans blijft. Kortom, het ritsen wat nu bij de afritten van de A2 plaatsvindt, wordt daarmee niet opgelost, maar verplaatst naar het hoge talud vlak voor de brug. En dat ligt nou net midden in ons dorp.”.

“De opdracht van Provinciale Staten is om de doorstroming van de N201 te verbeteren en niet die van de A2. Het knelpunt Loenersloot wordt hiermee juist verzwaard en ook nog eens binnen het dorp geplaatst. Dat is niet alleen onzinnig en zonde van het geld, het gaat ook ten koste van onze leefbaarheid. Wij voorzien meer geluidsoverlast en meer milieubelasting, zonder dat het achterliggende probleem echt wordt opgelost. Dat kan toch allemaal niet de bedoeling zijn. En zeker niet in tijden van stikstofproblematiek en de klimaatcrisis.”, aldus Van der Lans.

Geen oplossing maar verplaatsing van het probleem. De dorpsraad van Loenersloot is al sinds april bezig om de provincie het ogenschijnlijk vreemde besluit te laten onderbouwen met cijfers. Van der Lans: “Daar hebben we meerdere pogingen toe gedaan, onder andere via de Wet Openbaarheid van Bestuur. Eerst kregen we een zwart afgelakt rapport te zien, waar niets uit op te maken viel, en vervolgens gaf de provincie te kennen helemáál geen cijfers te hebben.”.

Pas na de besluitvorming door Provinciale Staten, op 9 december 2020, zal in detail worden uitgerekend wat de gevolgen zijn voor de omgeving. Maar wat die gevolgen ook zijn, ze zullen geen invloed meer hebben op het besluit wat dan genomen is. Die beslissing is dan al definitief. Van der Lans: “Dat is natuurlijk van de gekke. Eerst beslissen en dan pas kijken wat de gevolgen zijn.”.

In juli is een petitie tegen de plannen voor de N201 massaal ondertekend, maar de verantwoordelijk wethouder, dhr. Klomps, heeft daar weinig mee gedaan. De dorpsraad schrijft daarom nu een brandbrief aan de fracties van alle politieke partijen van Stichtse Vecht. Daarin wordt verzocht er bij het College van B&W op aan te dringen om antwoorden te eisen van de provincie Utrecht, en de Provinciale Staten op de hoogte te brengen van alle bezwaren. “De dorpsraad nodigt alle betrokkenen van harte uit om een kijkje te komen nemen. Want wie even logisch nadenkt, snapt dat hier echt sprake is van gekonkel door de verkeerslobby.”

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES