Gemeenteraadsvergadering 3 november LIVE bij RTV Stichtse Vecht

vrijdag 30 oktober 2020 07.54 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 30 oktober 2020 09.36 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Op dinsdag 3 november vergadert de gemeenteraad van Stichtse Vecht. De vergadering is digitaal en live te bekijken via het politieke programma: Rondom de raad van RTV Stichtse Vecht. De uitzending start rond 19:10 uur met een voorbespreking en uitleg van de onderwerpen die op de agenda staan. De vergadering start om 19:30 uur.

Spreekrecht voor inwoners
Aan het begin van de vergadering is er voor inwoners gelegenheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Inwoners krijgen de gelegenheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd is maximaal 3 minuten. Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 2 november 2020, 12:00 uur. Stuur een e-mail naar griffie@stichtsevecht.nl onder vermelding van het onderwerp waarover je wilt inspreken. Of bel met (0346) 25 42 75.

Burgerinitiatief ‘rust in ons buitengebied’
Een burgerinitiatief geeft inwoners de mogelijkheid een voorstel in te dienen om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen. Dit burgerinitiatief is ingediend met betrekking tot een ander agendapunt dat tijdens deze vergadering wordt besproken: Hondenkennel Rijksstraatweg 188 Loenen aan de Vecht. Tijdens deze bespreking wordt alleen een procesvoorstel gedaan.

Verklaring van geen bedenkingen, omgevingsvergunning hondenpension, Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht
De rechtbank heeft geoordeeld dat de door het college verleende omgevingsvergunning voor een hondenpension op Rijksstraatweg 188 in Loenen aan de Vecht niet past binnen de algemene verklaring van geen bedenkingen van de raad. De rechtbank biedt het college de mogelijkheid om alsnog een verklaring van geen bedenkingen aan de raad te vragen. Discussiepunten zijn de geluidsoverlast en de vraag of een juiste ruimtelijke ordening is toegepast.

Vaststellen bestemmingsplan Wilhelminastraat 31-35 te Breukelen
Aan de Wilhelminastraat in Breukelen is een bouwblok met 10 duplex woningen (huisnummers 31-35). Deze woningen zijn in eigendom van de Woningstichting Vecht en Omstreken. Door de Woningstichting is aangegeven dat deze duplex woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Ze heeft te kennen gegeven graag deze woningen te willen vervangen door 12 levensloopbestendige appartementen. Het discussiepunt is dat er onvoldoende draagvlak is bij de omwonenden.

Vastgoednota
De rol van de gemeente op het gebied van gemeentelijk vastgoed verandert. Er worden steeds meer eisen gesteld aan het vastgoed en daarmee ook aan de vastgoedbeheerder. Daarnaast streeft de gemeente naar verduurzaming van het vastgoed en willen zij zich alleen gaan richten op de kerntaken. In deze vastgoednota wordt het beleidskader voor vastgoedmanagement omschreven en wordt er sturing gegeven aan de vastgoedportefeuille. Het uitgangspunt van afstoten is dat de gemeente de vastgoedobjecten binnen 1 tot 5 jaar afstoot. De discussie zal met name gaan over de aangekondigde moties en amendementen, het proces en het mandaat.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES