Inwoners Klokjeslaan mogen niet inspreken bij de raadsvergadering van 3 november

dinsdag 03 november 2020 11.30 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 03 november 2020 11.59 uur | auteur: Robbert Oelp

Tijdens de raadsvergadering van 3 november kunnen inwoners van de Klokjeslaan geen gebruik maken van het spreekrecht. Gemeente Stichtse Vecht in een reactie: 'Dit verzoek is afgewezen omdat dit conform het 'Reglement van Orde' niet toegestaan is. De reden hiervan is dat deze casus nu bij de bezwarencommissie ligt. Het is aan de bezwarencommissie om een oordeel over de bezwaren uit te spreken. De raad kan hier nu geen uitspraak over doen en het college evenmin.'

Het besluit dat door de gemeente is genomen is teleustellend voor de betrokken inwoners. Er is dan ook weinig begrip voor de gekozen lijn van de bureaucratie. Gemeente Stichtse Vecht: 'De griffier heeft een aantal alternatieven aangeboden, meer toekomstgericht om bij de gemeenteraad een algemeen signaal af te geven over dit bestemmingsplan dat vooralsnog kleinere bedrijfsbestemmingen mogelijk maakt. Hierover zou men dan kunnen inspreken tijdens de raadsvergadering of tijdens een commissievergadering fysiek domein, waarbij er iets meer de gelegenheid is om in gesprek te gaan met de commissieleden. Een ander alternatief is ook geboden om zich te melden bij een of meerdere fracties en hierover in gesprek te gaan.'

Lokaal Liberaal stelde eerder vragen over dit dossier. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES