Aanbesteding groenbestek loopt vertraging op - gemeente sluit overbruggingscontracten

vrijdag 06 november 2020 09.46 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 06 november 2020 10.05 uur | auteur: Robbert Oelp

Gemeente Stichtse Vecht: 'De voorbereiding van de aanbesteding van het IBOR-Groenbestek is al geruime tijd in volle gang, maar er is helaas vertraging opgetreden.' Het contract met Verheij groenvoorziening loopt af en wordt niet verlengd. Beide partijen willen niet met elkaar verder. De gemeente sluit overbruggingscontracten

Gemeente Stichtse Vecht: 'Het is een enorme opgave een groot aantal bestekken in deze lastige tijd op de markt te zetten. Er is sprake van een zeer strakke planning, die in deze tijden van corona te ambitieus blijkt. De noodzakelijke afstemming en overleg zijn moeizamer en tijdrovender dan onder normale omstandigheden, de doorlooptijd van het aanbestedingsproces kan niet worden versneld en het op orde brengen van de arealen kost meer tijd dan verwacht.'

Zowel de gemeente als groenaannemer Verheij willen niet met elkaar verder. Het zal gezien de geschiedenis al een hele kunst zijn een aannemer te vinden die in de voetsporen van het groendossier in Stichtse Vecht wil stappen. Gemeente Stichtse Vecht: 'Verlenging van de huidige overeenkomst met de aannemer is gelet op de historie geen gewenste optie. Daarom moeten er voor de transitieperiode - tussen het aflopen van het contact met de huidige groenaannemer en de start van de nieuwe groenaannemer – overbruggingscontracten worden gesloten om het groenonderhoud te continueren. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De transitieperiode zal ook worden benut om lopende problemen af te ronden, achterstanden weg te werken, beheersystemen in te richten, areaalgegevens te completeren et cetera.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES