Krijgt Stichtse Vecht een nieuw lokaal cultureel fonds?

maandag 23 november 2020 12.17 uur | laatst gewijzigd: maandag 23 november 2020 12.20 uur | auteur: Robbert Oelp

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht stopt met het Cultuurfonds Stichtse Vecht per 31 december 2020. De gemeente overweegt nu een nieuw lokaal cultureel fonds in het leven te roepen met dezelfde doelstellingen en voorwaarden waarmee het Cultuurfonds Stichtse Vecht werkte.

 Uitvoering cultuurfonds Stichtse Vecht door Prins Bernhard Cultuurfonds stopt
Gemeente Stichtse Vecht: ‘Op 2 september 2020 is de officiële bevestiging van het Prins Bernhard Cultuurfonds bij ons binnengekomen, waarin aangegeven wordt dat de participatie in de lokale fondsen beëindigd wordt. Tijdens de laatste bestuursvergadering van het Prins Bernhard Cultuurfonds in oktober 2020 heeft het bestuur uitgesproken om met de uitvoering van het Cultuurfonds Stichtse Vecht te stoppen per 31 december 2020. In het collegewerkprogramma is beschreven dat wij het belangrijk vinden dat cultuur toegankelijk blijft voor alle inwoners. Culturele activiteiten kunnen niet zonder subsidie georganiseerd worden, daarom wordt voorgesteld om voor het einde van het jaar een lokaal cultuurfonds op te richten die dezelfde doelstellingen nastreeft.’

Nieuw Cultuurfonds
Gemeente Stichtse Vecht: ‘Wij hebben inmiddels de nodige ervaring met het Cultuurfonds Stichtse Vecht en weten wat de pluspunten (onafhankelijk, zelfstandig) en minpunten (weinig betrokkenheid bij culturele veld Stichtse Vecht en eenmalige financiering) van het huidige cultuurfonds zijn. Wij denken hierdoor dat het oprichten van een nieuw Cultuurfonds recht doet aan de uitgangspunten uit 2015, maar ook dat we kunnen voldoen aan de wensen van de vragers (culturele veld) en de gevers (Patronen Stichtse Vecht en andere particuliere gevers). De grootste gemeenschappelijke wens van vragers en gevers is dat activiteiten voor meerdere jaren gefinancierd kunnen blijven worden. Het gaat hierbij vooral om tradities en tentoonstellingen.’

Vulling fonds
Het jaarlijks bedrag van € 100.000 voor de vulling van het Cultuurfonds Stichtse Vecht wordt overgenomen door het nieuw op te richten fonds. Concreet is per jaar een gemeentelijke bijdrage beschikbaar van € 75.000 voor subsidieaanvragen. De overige € 25.000 is nodig voor de organisatie van het fonds. Het eerste jaar ontvangt het fonds, naast particuliere giften, wel de gelden die nog beschikbaar zijn voor het huidige Cultuurfonds Stichtse Vecht. Dit is een eenmalig bedrag van ongeveer € 100.000.

Tijdens de commissie Bestuur en Financiën wordt bij de politiek gepeild wat zij van dit idee vinden. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES