Regionieuws: Daling aantal WW-uitkeringen gestopt in Midden-Utrecht

dinsdag 24 november 2020 09.24 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 24 november 2020 09.32 uur | auteur: Persbericht UWV

Het aantal WW-uitkeringen dat in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht in oktober 2020 verstrekt werd, was vrijwel gelijk aan het aantal een maand eerder en 19% hoger dan een jaar geleden. In oktober is het aantal WW-uitkeringen vooral gegroeid in de horeca en de sector cultuur, sport & recreatie en afgenomen in de uitzendbranche en het onderwijs. Per saldo bleef het aantal WW-uitkeringen ongeveer gelijk. De verwachting is dat de komende maanden het aantal WW-uitkeringen als gevolg van contactbeperkende maatregelen toeneemt.

Stabilisatie WW-uitkeringen
Eind oktober 2020 telde de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 13.365 WW-uitkeringen. Dat was 2,7% van de beroepsbevolking, hetgeen lager was dan het landelijke percentage van 3,0%. Het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht lag in oktober 2020 0,7% hoger dan een maand eerder en 19,2% hoger dan in oktober 2019. Op landelijk niveau was er op maandbasis een stagnatie van het aantal WW-uitkeringen (0,0%), maar op jaarbasis een toename (+19%).

Aantal WW-uitkeringen bleef niet in elke sector gelijk
De impact van alle maatregelen, die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, op de sectoren horeca en cultuur, sport & recreatie is nog steeds groot. In beide sectoren nam het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand aanzienlijk toe. In de horeca steeg het aantal uitkeringen met 9% en in de sector cultuur, sport & recreatie met 6%. De uitzendbedrijven en het onderwijs laten juist een tegenovergesteld beeld zien. In de uitzendsector daalde als gevolg van een toenemende vraag naar logistiek en distributiepersoneel het aantal WW-uitkeringen in oktober met 5,4% en in het onderwijs daalde het aantal WW-uitkeringen met 4,5%.

Overstapberoepen bieden kansen op ander werk
Door de coronacrisis raken veel mensen hun baan kwijt en is het niet altijd makkelijk om ander werk te vinden. De vaardigheden van werkzoekenden komen mogelijk ook goed van pas in een baan waar ze nog niet aan hebben gedacht. Om werkzoekenden zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vinden van (ander) werk, bracht UWV recent publicaties met overstapberoepen uit. Het gaat hierbij om overstappen naar beroepen die werkzoekenden de afgelopen jaren hebben gemaakt en die op dit moment betere baankansen bieden. UWV geeft alternatieven voor kansarme beroepen in 16 beroepsgroepen.

Banenkrimp en coronacrisis
Op 10 november jongstleden bracht UWV de publicatie Werkgelegenheid en NOW naar sector sinds start coronacrisis uit. Hieruit blijkt onder meer dat landelijk het aantal banen van werknemers tussen februari en juli met 125 duizend (-1,5%) is gedaald. Vooral in de zakelijke diensten (o.a. uitzendbureaus, reisbureaus, beveiliging, schoonmaak) en horeca, cultuur, sport & recreatie, nam het aantal banen af. Daarnaast zijn door de overheidssteun banen behouden gebleven. Zo valt de banenkrimp in de luchtvaart tot nu toe mee. Ook zijn er enkele sectoren die vooralsnog weinig tot geen last hebben van vraaguitval. Dat geldt met name voor de landbouw, goederenvervoer en voedingsindustrie. De detailhandel food is de enige sector die gegroeid is door de coronacrisis.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES