Raad van State tikt gemeenteraad op de vingers inzake bestemmingsplan Zogwetering

donderdag 26 november 2020 08.38 uur | laatst gewijzigd: donderdag 26 november 2020 09.30 uur | auteur: Robbert Oelp

Het bestemmingsplan Zogwetering zorgde eerder voor de nodige politieke verdeeldheid in de gemeenteraad van Stichtse Vecht. De raad stemde tegen bebouwing aan de Zogweteringlaan en Lokaal Liberaal vroeg om een integriteitsonderzoek naar voormalig wethouder van Dort. Een gang naar de Raad van State door de ontwikkelaar lag in de lijn der verwachting. Een positieve gang; de ontwikkelaar werd in de zomer van dit jaar in het gelijk gesteld en de raad moet haar besluit terugdraaien.

Hoe zat het ook al weer?
Op perceel achter Gageldijk 119b is in december 2017 een kassencomplex gesloopt. Het vorige college heeft een bestemmingsplanprocedure in gang gezet om op basis van de provinciale "Ruimte voor Ruimte regeling" planologisch mogelijk te maken dat in ruil voor de sloop van het kassencomplex, met een oppervlakte van 6.100 m², één compensatiewoning aan de Zogweteringlaan (naast nr. 2) te Maarssen kan worden teruggebouwd. Dit in afwijking van de regeling dat op de slooplocatie wordt teruggebouwd. Ondanks een eerdere publicatie van een ontwerp bestemmingsplan zag het huidige college op grond van ingediende zienswijzen meerdere ruimtelijke argumenten om niet in te stemmen met het bestemmingsplan. KLIK HIER voor het destijds gepubliceerde artikel hierover. 

Integriteitsvraagstuk
Het dossier was niet alleen politiek inhoudelijk interessant. Ook in bestuurlijke zin werd hoog ingezet. Op initiatief van Streekbelangen werd eerder een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Volgens dat onderzoek was het besluitvormingsproces zorgvuldig en was er geen sprake van belangenverstrengeling. KLIK HIER voor het destijds gepubliceerde artikel hierover. Het dossier was eerder door wethouder Van Dort overgedragen aan wethouder Klomps omdat zij op 65 meter van de locatie en op 137 meter vanaf de te bouwen woning destijds woonde. Eerder werd vanuit het gemeentekantoor die situatie al bekeken en werd er geen verstrengeling van belangen geconstateerd. Tijdens de behandeling op 2 april 2019 stemde de raad in met het raadsvoorstel van het college: geen bebouwing aan de Zogweteringlaan. Lokaal Liberaal vroeg een onderzoek naar integriteit aan naar voormalig wethouder van Dort. KLIK HIER voor het destijds gepubliceerde artikel hierover. 

Dit verzoek ging als een nachtkaarsje uit. Volgens de externe adviseur was er geen sprake van een vermoeden tot integriteitsschending. Het leidde wel tot een smetje op de rol van voormalig waarnemend burgemeester Van Mastrigt. Destijds gaf ze aan dat de vorm om enerzijds de portefeuille over te dragen aan een andere wethouder maar anderzijds er wel in mee te stemmen om de wethouder gelijk met het hele college aanwezig te laten zijn bij de beraadslaging uiterst ongelukkig was. KLIK HIER voor het destijds gepubliceerde artikel hierover. 

Raad van State
Op 5 augustus van dit jaar deed de Raad van State uitspraak op het verzoek van de ontwikkelaar. Het werd opgepikt door een oplettende inwoner die vervolgens deze week diverse politieke partijen hierover informeerde. De uitspraak van de Raad van State was glashelder. Het vernietigt het besluit van de raad van Stichtse Vecht en draagt de raad op om binnen 26 weken een nieuw besluit te nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan “Zogweteringlaan. Hoe en wanneer dit onderwerp wederom op de agenda van de raad komt, is onbekend. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES