Gemeente start project: 'Samen Schoon Heel en Veilig in Maarssenbroek'

donderdag 26 november 2020 18.55 uur | laatst gewijzigd: donderdag 26 november 2020 19.07 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Op 31 augustus sprak de gemeenteraad over de onrust in Maarssenbroek. Daarbij kwam de wens naar voren om een compleet plan ‘Schoon, Heel en Veilig’ voor Maarssenbroek te maken. Gemeente Stichtse Vecht: 'Dit plan is nu klaar en inmiddels gestart. Samenwerking met bewoners en ondernemers speelt in het plan een belangrijke rol.' (Foto ter illustratie)

In november 2020 is gemeente Stichtse Vecht begonnen met het aanpassen van de lichtsterkte in en rondom de (fiets)tunnels. Gemeente Stichtse Vecht: 'Daarnaast wordt een aantal bosplantsoenen gesnoeid en spreken we mensen aan op hoe zij hun afval aanbieden. Verder plannen we wijkschouwen in overleg met de wijkcommissies. Daarnaast kijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat bewoners beter betrokken worden bij de openbare ruimte.'

Wijkgerichte Top 3
Gemeente Sichtse Vecht: 'Ook stellen we een Wijkgerichte Top 3 samen. Voor deze 3 punten stellen wij samen met de bewoners een plan van aanpak op. Dit doen we op basis van de meldingen in het meldingssysteem Fixi. Met de Top 3 gaan wij 6 maanden actief aan de slag. Na een half jaar kijken we of de aanpak goed werkt en passen we deze aan als dat nodig is.'

Samenwerking met bewoners en ondernemers
Om de samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid te onderstrepen, krijgt het plan de ondertitel ‘Maarssenbroek, Samen Schoon Heel en Veilig!’. Gemeente Stichtse Vecht: 'We betrekken bewoners en ondernemers bij het zoeken naar oplossingen, stimuleren ze om zelf verantwoordelijkheid te nemen en actief een bijdrage te leveren aan een schoon, heel en veilig Maarssenbroek. Zo willen we met elkaar de gevoelens van onveiligheid in Maarssenbroek verminderen.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES