Initiatiefgroep willen Tiny Houses realiseren in Stichtse Vecht

zondag 29 november 2020 19.50 uur | laatst gewijzigd: zondag 29 november 2020 20.08 uur | auteur: Robbert Oelp

Een groep van 30 huishoudens hebben zich als 'Tiny House Stichtse Vecht' gemeld bij de gemeente. Ze willen een verzoek indienen om samen met de gemeente de mogelijkheden te onderzoeken voor het beschikbaar stellen van grond binnen de gemeentegrenzen voor ontwikkeling van kleine duurzame permanente bewoning. Van de ruim 30 huishoudens is slechts één huishouden op dit moment woonachtig in Stichtse Vecht.

De initiatiefgroep per brief aan de gemeente: 'Wij zijn een groep van ruim 30 huishoudens die elkaar gevonden hebben via Social Media en zich samen hebben verenigd om dit te kunnen aangaan. Ook binnen de gemeente Stichtse Vecht is de huizenmarkt overspannen en krijgen jongeren, starters en kleine huishoudens nauwelijks kans op een eigen woning.'

De wens van de betrokkenen is de mogelijkheid om gezamenlijk een stuk grond te kopen, langdurig te pachten of een perceel met boerderij te kunnen kopen en transformeren. De initiatiefgroep in de brief aan de gemeente: 'Hier willen we een gemeenschap realiseren met een brede maatschappelijke diversiteit. Een woongemeenschap die actief bijdraagt aan een gezonde en leefbare omgeving. Wij hebben een aantal mogelijkheden onderzocht en hebben onder andere contact gehad met de Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken. Zij staan open voor dit initiatief en geven aan samen te willen werken als de gemeente hier grond voor vrij wil maken. Op deze manier zou er voor bovenstaande doelgroepen deze woonwens gerealiseerd kunnen worden. Wij vragen u om de mogelijkheden binnen uw Gemeente te onderzoeken.'

Van de ruim 30 huishoudens is er één afkomstig uit de gemeente Stichtse Vecht. De andere huishoudens zijn huishoudens die op dit moment niet wonen in Stichtse Vecht. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES