Recreatie Midden Nederland wordt opgeheven - besturen kiezen voor andere vorm van samenwerking

zaterdag 12 december 2020 11.32 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 12 december 2020 13.34 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht e.o. hebben het beheer en onderhoud over diverse recreatieterreinen en fiets- en wandelpaden. De uitvoering van het beheer en onderhoud ligt bij Recreatie Midden-Nederland (RMN). Recreatie Midden Nederland: ‘De besturen van het recreatieschap en het Plassenschap hebben na intern beraad richtinggevende uitspraken gedaan over een andere vorm van samenwerking. Ook de uitvoering moet anders worden vormgegeven waardoor er geen basis meer is voor het voortbestaan van Recreatie Midden-Nederland. Het voornemen is uitgesproken om deze organisatie op te heffen.' (Archieffoto RTV Stichtse Vecht - het standbad Maarsseveense Plassen wordt beheerd door Recreatie Midden Nederland).

Recreatie Midden Nederland: ’In 2019 is gebleken dat de RMN organisatie kwetsbaar is, de governance structuur complex is en de schaal te klein voor het huidige werkgebied. De dagelijkse besturen van het recreatieschap en het Plassenschap hebben na intern beraad richtinggevende uitspraken gedaan over een andere vorm van samenwerking. Ook de uitvoering moet anders worden vormgegeven waardoor er geen basis meer is voor het voortbestaan van RMN. Het voornemen is uitgesproken om deze organisatie op te heffen.’

De besturen kiezen voor de toekomst voor een nieuwe aanpak die gebaseerd is op een vereenvoudiging van de samenwerking, mogelijke samenwerking met niet-commerciële terreinbeheerders en onderzoek naar de mogelijkheid van de centrumregeling (waarbij de gemeente Wijdemeren en de provincie Utrecht de centrumrol vervullen). 

Recreatie Midden Nederland: ‘Aan de deelnemende gemeenten en de provincies Utrecht en Noord-Holland is gevraagd om te reageren op deze nieuwe richting. In de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en in de Provinciale Staten van Utrecht en Noord-Holland worden in januari en februari 2021 hierover gesprekken gevoerd. De uitkomsten hiervan worden meegenomen bij de te zetten vervolgstappen.’

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES