WW-uitkeringen dalen verder, jongeren vinden vooral werk via uitzendbranche

zaterdag 19 december 2020 11.06 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 19 december 2020 11.19 uur | auteur: UWV

Het aantal toegekende WW-uitkeringen is in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht in november weer gedaald (-2%), na een kleine stijging in oktober 2020. Het aantal WW-uitkeringen kwam afgelopen maand uit op 13.079. Dit aantal ligt fors hoger dan een jaar geleden (+22%). In november was de daling het grootst in de sector overige commerciële dienstverlening en de stijging het sterkst in de horeca & catering. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Weer daling aantal WW-uitkeringen
Na een lichte stijging in oktober is er in november weer sprake van een daling van het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht. Eind november 2020 verstrekte UWV in totaal 13.079 WW-uitkeringen in deze arbeidsmarktregio. Dat waren er 286 minder dan een maand eerder. Daarmee wordt de dalende trend vanaf augustus doorgezet. Landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen de afgelopen maand ook licht. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht met 2.370, ofwel 22%. In heel Nederland was de toename ten opzichte van een jaar geleden 21%.

In de sectoren bank- verzekeringswezen (-7%) en onderwijs (-7%) daalde het aantal WW-uitkeringen procentueel het sterkst, terwijl absoluut de grootste afname plaatsvond in de sectoren overig commercieel (-139 uitkeringen), detailhandel (-65 uitkeringen), zorg & welzijn (-64 uitkeringen) en uitzendbedrijven (-61 uitkeringen).

In november steeg het aantal WW-uitkeringen in de horeca & catering (+12%) en landbouw (+10%) relatief het sterkst. In aantallen waren de stijgingen het grootst in de horeca & catering (+127 uitkeringen) en vervoer & logistiek (+22 uitkeringen). Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef met 2,7% gelijk aan dat van vorige maand. Het landelijk percentage (3%) bleef ook deze maand onveranderd.

Jongeren vinden vooral werk door middel van uitzendcontracten
Op 7 december jongstleden publiceerden UWV en SBB de nieuwste cijfers op het gebied van jongeren op de arbeidsmarkt. De werkloosheid nam toe onder alle leeftijdsgroepen. Echter, jongeren verliezen bij een krimp van de werkgelegenheid meestal als eerste hun baan. Dit komt doordat zij vaker werken met een tijdelijk contract. Bovendien werken veel jongeren in de detailhandel, de horeca en de evenementenbranche. Juist deze sectoren werden hard door de coronacrisis getroffen. Daar staat tegenover dat als de economie weer aantrekt jongeren vaak de eersten zijn die daarvan profiteren. Jongeren vinden gemiddeld vooral werk door middel van uitzendcontracten. Tine de Zeeuw, manager Werkzoekendendienstverlening Midden-Utrecht: ‘We zien momenteel bijvoorbeeld veel jongeren de overstap maken van de horeca naar een uitzendbaan bij de GGD’s, waar ze het telefoonteam versterken dat onder andere mensen na-belt die getest zijn.’

Uit de cijfers van UWV en SBB blijkt onder meer dat in de eerste tien maanden van het jaar het aantal nieuwe WW-uitkeringen landelijk onder alle leeftijden met 42% is gestegen. Voor jongeren is dit fors hoger. Landelijk was er sprake van een toename van 111%. De arbeidsmarktregio’s met de grootste toename zijn Groot-Amsterdam (240%), Zaanstreek/Waterland (168%) en Holland Rijnland (167%). In de regio Midden-Utrecht was dit percentage 148%.

Meeste vacatures in retail, zorg en gastvrijheid
Bekeken per arbeidsmarktregio worden, in het eerste en tweede kwartaal van 2020 samengenomen, de meeste vacatures op mbo-niveau geteld in Groot-Amsterdam (19.300), Midden-Utrecht (16.500) en Rijnmond (15.800). In de periode januari t/m juni 2019 ontstonden 21.400 vacatures op mbo-niveau in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Dit jaar waren er als gevolg van de coronacrisis dus 23% minder mbo-vacatures dan een jaar geleden. Landelijk daalde het aantal vacatures op mbo-niveau met 25%. In de regio Midden-Utrecht ontstonden in het eerste halfjaar van dit jaar de meeste nieuwe vacatures in de beroepsgroepen retail (2.940), zorg (2.500) en gastvrijheid (2.310). Er is bijvoorbeeld vraag naar verkoopspecialisten, verzorgenden IG en koks.

Meeste gediplomeerden in Zorg
In het schooljaar 2019/2020 telde de regio Midden-Utrecht ruim 19.800 mbo-studenten, dit is 2% meer dan in het vorige schooljaar. Het aandeel bbl is met 24% lager dan gemiddeld in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in de regio schommelde de afgelopen jaren rond de 6.000. De meeste mbo-gediplomeerden zijn in Midden-Utrecht te vinden in de richtingen zorg, entree, gastvrijheid en welzijn. Door de coronacrisis is er extra behoefte aan stages en leerbanen voor mbo-studenten. Dit praktijkleren is onmisbaar voor de scholing van mbo’ers tot bekwame vakmensen.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES