Provincie vindt plan voor opknappen N201 te duur

zaterdag 19 december 2020 11.27 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 19 december 2020 11.33 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het bestuur van de provincie Utrecht wil minder geld uitgeven aan het opknappen van de N201 tussen Vreeland en Amstelhoek. Dat meldt RTV Utrecht op haar website. Gedeputeerde Staten zegt tot een "kleiner en kosteneffectiever pakket van maatregelen" te willen komen om de huidige knelpunten op te lossen. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

RTV Utrecht op haar website: 'Het provinciebestuur vindt dat de kosten van het huidige plan niet opwegen tegen het verwachte effect van de maatregelen. Hoe het aangepaste plan eruit komt te zien, is nog niet duidelijk. Het nieuwe voorstel wordt besproken in de commissie Milieu en Mobiliteit op 20 januari volgend jaar. Op 27 januari neemt Provinciale Staten dan een besluit over het voorstel. Door de koerswijziging lopen de aanpassingen van de N201 voor minstens een jaar vertraging op. Het doel van het aanpakken van de N201 blijft om de doorstroming op de weg te verbeteren en de bereikbaarheid van de aanliggende plaatsen te vergroten. Op de weg staan nu regelmatig files.'

De plannen hebben ook invloed op de inwoners van Stichtse Vecht en met name die van Loenersloot. Zij kwamen eerder in opstand tegen de planen. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES