Eigen bijdrage: 'Fractie GroenLinks verbijsterd over gebrek aan ambitie bij de Energietransitie'

maandag 21 december 2020 12.13 uur | laatst gewijzigd: maandag 21 december 2020 12.14 uur | auteur: GroenLinks Stichtse Vecht

Dinsdagavond 15 december jl. debatteerde de raad van Stichtse Vecht over een nieuwe beleidsnota getiteld: “Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie“ De klimaatverandering vraagt om actie. GroenLinks Stichtse Vecht (GLSV) wil tempo maken, concrete kansen benutten en inwoners mee laten beslissen. Er is namelijk geen Plan B voor onze aarde, en er zijn geen gemakkelijke oplossingen in deze klimaatcrisis. Dit vraagt om moedig bestuur.

En met name dat ontbreekt tot onze grote frustratie in deze passieve en conservatieve coalitie van VVD, Lokaal Liberaal, CDA en PvdA. Wat ons betreft is het treurig om te zien hoe PvdA en CDA zich, met een verwijzing naar het Collegeprogramma de mond laten snoeren door hun coalitiepartners.

GroenLinks heeft veel moties en amendementen ingediend, die onze ambitie laten zien en ook de sociale kant van de energietransitie meenemen. Bijvoorbeeld:

1)  iedereen moet de energietransitie kunnen betalen;

2)  aanjagende rol gemeente zonnepanelen op geluidswallen;

3)  voor een logistieke hub voor bevoorrading winkels;

4)  voor kleine windmolens in buitengebied.

werden allemaal afgewezen!

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en kan meeprofiteren van schone energie. Tot onze verbijstering gingen de coalitiepartijen niet mee in onze voorstellen, maar maakten zij liever pas op de plaats.

Waar de coalitie blijft hangen in passiviteit en zoveel mogelijk vertragen, staan wij voor het creëren en benutten van kansen. De urgentie is hoog, dus de handen moeten uit de mouwen. De fractie van GroenLinks blijft zich inzetten op en voor een stevige ambitie rond de energietransitie. Ook zullen we het college en de raad blijven aansporen op hun voorbeeldfunctie, om de urgentie aan te geven en tempo te maken. Kortom, om verantwoordelijkheid te nemen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES