Troosteloze bloemenlinten in Breukelen

dinsdag 22 december 2020 13.04 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 22 december 2020 13.06 uur | auteur: wijkcommissie Breukelen Noord

In 2018 wilde de Gemeente Stichtse Vecht de status van een bijvriendelijke Gemeente verkrijgen. Daarvoor werden begin 2018 drie grote bloemen-/bijenlinten aangelegd in Breukelen Noord: twee in het Henk van der Griftpark en één bij RSG Broklede.

De betrokken ambtenaar heeft echter verzuimd om het onderhoud van deze linten op te nemen in het groenbeleid. Tot op heden is het onderhoud nog steeds niet in het beleid opgenomen ondanks het feit dat de Wijkcommissie hier al geruime tijd op aandringt.

Najaar 2018 en najaar 2019 maaide de Gemeente de linten en de Wijkcommissie harkte met een aantal vrijwilligers de linten aan. Zij gooiden het afval op een hoop en daarna werd het door de Gemeente afgevoerd. Nu verwacht de Gemeente echter van de vrijwilligers dat zij zelf het afval gaan opruimen en afvoeren. Een onmogelijke klus als je niet over een grote vrachtwagen met grijper beschikt.

De wijkcommissie heeft aangegeven de linten niet meer te kunnen en willen onderhouden mede gezien het feit dat dit fysiek een hele zware klus is. Gevolg is dat de bloemenlinten er nu troosteloos en onverzorgd bij staan. Het is zeer frustrerend dat na al die jaren het onderhoud van de bloemenlinten nog steeds niet is opgenomen in het groenbeleid van de Gemeente.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES