Islamitisch Centrum op zoek naar nieuw onderkomen na huuropzegging

dinsdag 05 januari 2021 09.57 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 05 januari 2021 17.15 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De moslimgemeenschap in Stichtse Vecht heeft al sinds 2013 de wens een Islamitisch centrum te realiseren in Stichtse Vecht. Het centrum - dat tijdelijk gevestigd is op de Planetenbaan 100 in Maarssen - moet al weer op zoek naar een nieuwe locatie. De verhuurder heeft het contract per 1 februari 2021 opgezegd: ‘Hierdoor is ons islamitisch centrum inclusief haar activiteiten op straat komen te staan’, aldus het islamitisch centrum Stichtse Vecht.

Vestiging december 2019
Het Islamitisch centrum vestigde zich december 2019 op de Planetenbaan 100. De gemeente Stichtse Vecht had daarvoor een omgevingswijziging afgegeven voor de duur van twee jaar voor educatieve activiteiten met een islamitische grondslag. De komst leidde tot veel commotie onder inwoners en leidde tot politieke vragen. Omdat het zou gaan om een tijdelijke situatie van maximaal twee jaar, werd de omgeving niet geïnformeerd door de gemeente. Klachten over het centrum over de afgelopen maanden zijn niet bekend. De organisatie heeft meerdere malen aangegeven geen openbare oproepen tot gebed te (willen) doen en kwam onlangs nog positief in het nieuws door surveillance van vrijwilligers tijdens de nieuwjaarsnacht. 

Huuropzegging
Wintertust is eigenaar van het pand en heeft plannen om de kantoren om te vormen tot appartementen. In de tussentijd verhuurde het een deel van het pand aan de stichting om leegstand tegen te gaan en om inkomsten te werven. Het pand werd voor de duur van één jaar verhuurd met de optie om nog één jaar te verlengen. De situatie was derhalve op voorhand tijdelijk. 

Aanschaf nieuw pand
De moslimgemeenschap in Stichtse Vecht wil met eigen geld en middelen een kantoorpand in Maarssen aanschaffen. Daarvoor heeft het de afgelopen maanden diverse fundings georganiseerd om voldoende financiën te werven. De organisatie heeft het kantoorpand aan de Industrieweg 4 te Maarssen op het oog: ‘Om dit kantoorpand functioneel te maken oftewel de bestemming te laten wijzigen van kantoorfunctie naar maatschappelijk, hebben wij onze gemeente hierbij nodig,’ aldus ICSV. 

Bestemmingswijziging
Om deze bestemmingswijziging te realiseren is de steun van het college van B&W en de gemeenteraad nodig. De organisatie heeft daarom een online petitie gestart: ‘Middels het verzamelen van handtekeningen, willen wij aan onze gemeente aantonen dat de nood erg hoog is bij de moslim gemeenschap in Stichtse Vecht voor een eigen islamitisch Centrum.’ 

 De online petitie die op 3 januari is gelanceerd, is inmiddels honderden malen ondertekend. Op de website van de petitie kan niet worden gezien of deze stemmen ook allemaal uit Stichtse Vecht afkomstig zijn. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES