Voorkeurslocatie voor nieuw afvalscheidingsstation: De Corridor in Breukelen

donderdag 07 januari 2021 16.21 uur | laatst gewijzigd: donderdag 07 januari 2021 16.33 uur | auteur: Website Gemeente Stichtse Vecht

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor een nieuw afvalscheidingsstation, waar ook de werfactiviteiten en Kansis Groen ondergebracht kunnen worden. Het college van B&W wees op 24 november 2020 een perceel op het bedrijventerrein De Corridor in Breukelen aan als de voorkeurslocatie.

3 voorkeurslocaties
In oktober zijn 3 locaties voorgelegd aan de commissie Fysiek Domein. Het college concludeerde dat een perceel aan het einde van bedrijventerrein De Corridor de meest geschikte locatie is. De gemeente bezit deze grond al. De Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat zijn het eens met deze keuze, maar vragen wel aandacht voor een goede verkeerskundige ontsluiting en landschappelijke inpassing.

Schetsontwerp
In de komende maanden wordt een Programma van Eisen uitgewerkt en een eerste schetsontwerp getekend. Op basis daarvan volgt een berekening wat het nieuwe afvalscheidingsstation, huisvesting voor de gemeentewerf activiteiten en Kansis Groen gaat kosten.

Planning
In 2021 wordt het plan aan de raad voorgelegd. Bij een positief besluit van de raad, volgt een procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Daarna kan de bouw starten. De verwachting is dat het nieuwe afvalscheidingsstation halverwege het eerste kwartaal van 2023 klaar is.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES