Gemeente in onderhandeling over aanschaf gronden voormalige rioolzuivering Maarssen

vrijdag 08 januari 2021 09.34 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 08 januari 2021 09.43 uur | auteur: Robbert Oelp

Aan de Zogwetering in Maarssen wil de gemeente in de toekomst een nieuwe woonwijk gaan ontwikkelen. De nieuwe woonwijk moet komen op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering aan de Zogwetering in Maarssen. Deze rioolwaterzuivering is in 2019 gesloten. De gemeente gaat de onderhandelingen met de eigenaar starten om tot verwerven van deze gronden over te gaan. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht: waterzuivering Maarssen).

Gemeente Stichtse Vecht: 'Op 20 november 2018 heeft de gemeente het gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd op de gronden gelegen in hetgebiedsontwikkelingsplan ‘Zogwetering’. Dat besluit heeft de gemeenteraad op 29 januari 2019 bestendigd. Met het vestigen van het voorkeursrecht heeft de gemeente het eerste recht van koop verkregen. Onlangs heeft de gemeente een aanbiedingsbrief ontvangen van Waternet, namens het Hoogheemraadschap AGV, voor de gronden waar het Hoogheemraadschap grondeigenaar van is. Dit betreft het terrein van de voormalige rioolzuivering en de ondergrond waar de scouting is gevestigd. Het college heeft een positief beginselbesluit genomen om tot aankoop van deze gronden over te gaan. Dit betekent dat de onderhandelingen tot verwerven van deze gronden worden opgestart.'

Voor er straks concrete plannen gemaakt kunnen worden voor de woonwijk, moet er eerst een structuurvisie worden opgesteld voor het plangebied. Hierin legt de gemeente op hoofdlijnen vast welke delen van het gebied een bepaalde functie krijgen. Bij deze structuurvisie worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. We verwachten dat de visie in de loop van 2021 ter besluitvorming kan worden voorgelegd aan de raad.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES