Gemeente past APV aan; aanpak lachgas en droneverbod tijdens specifieke evenementen

zaterdag 09 januari 2021 14.42 uur | laatst gewijzigd: zondag 10 januari 2021 11.15 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Aan de hand van de jaarlijkse actualisatie van het model APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten doet het college van B&W aan de politiek een voorstel om de plaatselijke APV aan te passen.

Wat is een APV?
In de Algemene Plaatselijke Verordening, oftewel APV, staat de regelgeving die in je gemeente geldt. De APV gaat altijd in op regelgeving op het gebied van openbare orde, horeca, evenementen, seksinrichtingen, bescherming van het milieu en andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente. 

Aanpassingen
Tijdens de commissie bestuur & financiën komt het college van B&W met een raadsvoorstel waarin wijzigingen op de geldende APV worden voorgesteld. Aanpassingen op gebieden van verbod op het voorhanden hebben van modelluchtvaartuig of RPA (Drones), voorwerpen op of aan de weg, gevaarlijke voorwerpen, ordeverstoring, exploitatie openbare inrichting, invoering lachgasverbod, verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties, bespieden van personen, weigeringsgronden vergunning seksbedrijf en overlast van fietsen of bromfietsen. De meest opvallende wijzigingen vindt u hieronder.

Drones
In het belang van de openbare orde en veiligheid kan de burgemeester gebieden aanwijzen waar het voorhanden hebben van een modelluchtvaartuig of een RPA (drone) verboden is. Gebieden die hiervoor bijvoorbeeld in aanmerking komen zijn PI Nieuwersluis en de grotere evenementenlocaties van Ultra Sonic en de Vechtse Vaarparade tijdens dat evenement. 

Lachgasverbod
Een verbod op lachgas wordt ingesteld in combinatie met verstoring van de openbare orde, nadelige beïnvloeding van het woon- of leefklimaat af bij hinder. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Bij de handhaving moet de gemeente kunnen aantonen dat genoemde situaties de oorzaak zijn van de overlast en dergelijke.’ Het gaat daarbij om oneigenlijk lachgasgebruik of bij zich hebben van hulpmiddelen voor het gebruik van lachgas. Ook kan de gemeente concrete gebieden aanwijzen waar gedurende specifieke tijden een algemeen lachgasverbod wordt ingesteld: ‘Uit politierapportages kan bijvoorbeeld blijken dat op bepaalde openbare plaatsen sprake is van aantoonbare en structurele overlast door lachgas. Het college kan – als dat afdoende lijkt te zijn – in het aanwijzingsbesluit opnemen dat het verbod op bepaalde tijden geldt, bijvoorbeeld tijdens de uitgaansavonden.’

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES