Lokaal Liberaal: 'Er zijn mogelijkheden om afvalverwerking op het afvalinzamelstation goedkoper te maken'

woensdag 13 januari 2021 08.10 uur | laatst gewijzigd: woensdag 13 januari 2021 08.37 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Raadslid Frank Venus van Lokaal Liberaal spreekt zijn zorgen uit over het proces rondom afvalinzameling en - verwerking vanaf het gemeentelijk afvalstation en heeft daarom een aantal (technische) vragen aan de gemeentelijke organisatie gesteld. Lokaal Liberaal: 'Doel van de vragen is om transparantie en helderheid te verkrijgen over hoe het afval in onze gemeente nu financieel en milieutechnisch verantwoord verwerkt wordt van het gemeentelijk afvalstation.' (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Zorgen Lokaal Liberaal
Lokaal Liberaal: 'Wij zijn van mening dat met de informatie die op dit moment voorhanden is er zeker nog mogelijkheden zijn om afvalverwerking goedkoper te maken en qua proces beter te stroomlijnen. Namens de fractie denkt Venus, gezien zijn expertise op dit gebied, graag mee in oplossingen.' 

Lokaal Liberaal heeft 33 technische vragen gesteld. Zo wil de partij meer weten over de gehanteerde voorschriften, kennis van de medewerkers, registratie, gehanteerde categorieën en dergelijke. Daarnaast maakt de lokale liberale partij zich zorgen over de regitstratie: 'De enige manier van goed registreren is wegen. De huidige locaties hebben geen weegbrug en men is dus afhankelijk van de weegbrug van de eindverwerker.' Naast vragen over afvalstromen en registratie worden er door de partij vragen gesteld over de processen, de uitvoer, verwerking en kosten voor afvalstoffenheffing. 

Gemeentelijke plannen
De gemeente heeft plannen om de huidige afvalinzamelstations te sluiten en plaats te laten maken voor één modern station voor de gehele gemeente. Het college van B&W wees op 24 november 2020 een perceel op het bedrijventerrein De Corridor in Breukelen aan als de voorkeurslocatie. In de komende maanden wordt een Programma van Eisen uitgewerkt en een eerste schetsontwerp getekend. Op basis daarvan volgt een berekening wat het nieuwe afvalscheidingsstation, huisvesting voor de gemeentewerf activiteiten en Kansis Groen gaat kosten. Het is algemeen bekend dat de huidige afvalinzamelstations niet voldoen aan de eisen van vandaag. 

 

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES