Krijgt Vreeland een nieuw multifunctioneel centrum?

donderdag 14 januari 2021 15.42 uur | laatst gewijzigd: donderdag 14 januari 2021 15.47 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De dorpsraad Vreeland en het bestuur van dorpshuis Vreeland hebben de wens geuit om het multifunctioneel centrum aan de Fetha 14 en 16 in Vreeland te laten verbouwen of om een nieuw gebouw te laten ontwikkelen. Nieuwbouw heeft daarbij de voorkeur. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd een budget beschikbaar te stellen zodat een plan kan worden ontwikkeld. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht - dorpshuis Vreeland).

Voorkeur voor nieuwbouw
De gemeente is de eigenaar van de 2 gebouwen. Beide gebouwen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook zijn ze slecht verbonden met elkaar. Dit sluit niet aan bij de gedachte van een multifunctioneel gebouw. Een nieuw multifunctioneel gebouw kan waarschijnlijk wel aan deze eisen voldoen.

Voordelen nieuw multifunctioneel gebouw
De gebouwen los van elkaar verbouwen is duur en maakt het lastiger om de gebouwen aan te laten sluiten op de huidige wetgeving en de ambities op het gebied van duurzaamheid. Bovendien kan met nieuwbouw het gebouw efficiënter worden beheerd.

Onderzoek mogelijkheden appartementen
Om een nieuw gebouw te kunnen bekostigen, zal onderzocht worden of er ook een- of tweepersoonsappartementen gemaakt kunnen worden. Hierbij zal afgestemd worden op de onlangs vernieuwde woonvisie.

Betrokkenheid via Ontwikkelgroep
Het maken van een plan kost geld. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen. De dorpsraad, het bestuur van het dorpshuis en de hoofdgebruiker van de gymzaal zijn op de hoogte en maken deel uit van de zogenaamde Ontwikkelgroep.

Betrokkenheid bewoners
Zodra de gemeenteraad een voorbereidingsbudget beschikbaar stelt, worden uiteraard ook bewoners betrokken bij deze ontwikkeling. Met de Ontwikkelgroep stemmen we af wat de beste manier is.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES