College op werkbezoek bij LomboXnet

maandag 07 maart 2016 20.46 uur | laatst gewijzigd: maandag 07 maart 2016 19.49 uur | auteur: PB Gemeente Stichtse Vecht Foto Jan van Dam
Foto: Jan Van Dam

Op dinsdag 8 maart brengt het voltallige college van B&W van gemeente Stichtse Vecht een werkbezoek aan LomboXnet in Utrecht. Dit bezoek is het eerste in een reeks en staat in het teken van het thema ‘Duurzaamheid’. Wethouder Linda van Dort verantwoordelijk voor het bezoek licht toe: “Als gemeente hebben we nog een flinke slag te maken om bij te dragen aan de afspraken die eind 2015 zijn gemaakt tijdens de klimaattop in Parijs. 195 landen zijn toen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. Het lange termijn doel is het beperken van de wereldwijde opwarming tot maximaal 2 graden Celsius, toewerkend naar een klimaatneutrale wereld vanaf 2050.” Volgens de wethouder is dit een ambitieuze doelstelling, waar ook Stichtse Vecht aan kan en wil bijdragen. Van Dort: “ Dit willen we doen samen met inwoners, bedrijven, andere gemeenten en het maatschappelijk middenveld. “

Topdossiers
Vorig najaar heeft het college een zestal dossiers aangewezen die met de hoogste prioriteit worden opgepakt. Iedere portefeuillehouder heeft een ‘eigen’ topdossier.  Duurzaamheid is één van die dossiers. De collegebezoeken staan dit jaar in het teken van deze topdossiers. 

LomboXnet
Op vrijdag 27 november hebben wethouders uit vijftien gemeenten uit de regio Utrecht hun handtekening gezet onder de ambitie om de wereldprimeur ‘Vehicle-to-Grid’ in de Utrechtse wijk Lombok uit te bouwen tot een regionaal energiesysteem. 

Stichtse Vecht is één van deze gemeenten. Met het mede ondertekenen van de Letter of Intent ‘city deal smart solar charging’ steunt de gemeente Stichtse Vecht het plan binnen de regio Utrecht toe te werken naar een slim elektriciteitsnetwerk met flexibele elektriciteitstarieven. 

Tevens steunt zij het verzoek aan het Rijk om experimenteerruimte beschikbaar te stellen. In de wijk Lombok zijn recent de eerste oplaadpalen gerealiseerd die het bufferen van zonnestroom in de accu van een elektrische auto mogelijk maakt. 

Na een kennismaking met LomboXnet zullen B&W aan de hand van korte pitches uit het dossier duurzaamheid worden geïnformeerd over  lokale initiatieven als:  het Duurzaamheidshuis Stichtse Vecht met als voorbeeldproject Warmtebouw, Nul-op-de-meter (NOM) woningen bij nieuwbouw en het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES