WMO-Raad zoekt versterking

donderdag 24 januari 2013 16.53 uur | laatst gewijzigd: donderdag 24 januari 2013 16.53 uur | auteur:

Sinds 2007 hebben de gemeenten de taak om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking toch mee kunnen blijven doen aan de maatschappij. De gemeente krijgt advies van de Wmo-raad. Deze raad wil graag een afspiegeling zijn van de samenleving. Daarom zijn de leden van de Wmo-raad op zoek naar personen die hun team willen aanvullen.

De Wmo-raad geeft namens de inwoners gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over het Wmo-beleid en de praktische uitvoering daarvan. De raad signaleert knelpunten en maakt die bespreekbaar bij de beleidsmakers van de gemeente. Niet op individueel niveau, maar meer vanuit het algemeen belang. Bij het ontwikkelen van nieuw beleid probeert de gemeente zoveel mogelijk inwoners en organisaties te betrekken (burgerparticipatie). De Wmo-raad zit daarom ook steeds vaker aan tafel wanneer het beleid nog wordt voorbereid. De Wmo-raad wil graag een afspiegeling zijn van de samenleving. Daarom zijn de leden van de Wmo-raad op zoek naar personen die hun team willen aanvullen. Vooral op het gebied van sport, buurt- en wijkbeheer, jeugd- en jongerenwerk kunnen ze nog wel wat versterking gebruiken. Voorzitter Van Helmond: 'De Wmo-raad bestaat nu uit acht verschillende persoonlijkheden die vanuit eigen ervaring, betrokkenheid en expertise een steentje willen bijdragen aan een sociaal en praktisch uitvoerbaar Wmo-beleid, zodat niemand buitenspel hoeft te staan. We zijn op zoek naar personen die affiniteit hebben met het versterken van de samenleving, sport, buurt- en wijkbeheer en jeugd- en jongerenwerk. Ook mensen die mee willen denken over maatschappelijk werk, maatschappelijke dienstverlening, welzijn en welzijnsbeleid, en alle vormen van zorg zijn van harte welkom.' Wilt u met iemand van de Wmo-raad praten over de vacatures? Neem dan contact op via wmostichtsevecht@live.nl. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken als u de Wmo-raad op de hoogte wilt brengen van knelpunten of ideeën die te maken hebben met de Wmo in Stichtse Vecht.
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES