Loenens gerucht over randweg naar rijk der fabelen

woensdag 06 november 2013 17.09 uur | laatst gewijzigd: woensdag 06 november 2013 16.22 uur | auteur: Robbert Oelp

De werkzaamheden rondom de aanleg van de Loenense randweg staan stil. In het dorp gaat daarover een hardnekkig gerucht. Het gerucht kan echter naar het rijk der fabelen worden verwezen.

Het eerste deel van de randweg is eerder opgeleverd. Hierdoor is de ontsluiting van de wijk Cronenburg en de golfbaan geregeld. Het tweede deel van de afronding van de Loenense randweg laat echter nog even op zich wachten. Reden? Nog niet alle noodzakelijke gronden zijn officieel in handen van de gemeente. De geruchten daarover in het dorp worden echter steeds sterker. Zo gaat er bijvoorbeeld al een tijdje het gerucht dat een van de eigenaren van de gronden op het tracé - Rijkman Groenink - de verdere aanleg van de rondweg tegenhoudt. Volgens sommige inwoners wil hij de openstelling van zijn landgoed Vrederijk terugdraaien en gebruikt hij dat als ruilmiddel in de onderhandelingen. Bij navraag bij de gemeente is die situatie echter onjuist. De gemeente Stichtse Vecht daarover: "De heer Groenink heeft zijn grond verkocht en in eigendom geleverd aan Stichtse Vecht. Ook met de laatste 2 eigenaren is onlangs schriftelijk overeenstemming bereikt over de verkoop van het voor de aanleg van de Randweg Loenen benodigd eigendom. Dat ligt vast in koopovereenkomsten die normaal gesproken binnen afzienbare tijd via een notariële akte worden afgewikkeld." De eigenaar van het landgoed Vrederijk maakt gebruik van de Natuurschoon Wet (Nsw). Dit is een regeling uit 1928. Die houdt in dat landgoedeigenaren de Nsw status kunnen aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken. Het is een belastingwet die eigenaren, vruchtgebruikers en erfpachters van een landgoed onder bepaalde voorwaarden belastingvoordelen biedt. In het geval van landgoed Vrederijk berekent de gemeente dit door in de aanslag OZB, die door de Nsw status lager uitvalt. Op de vraag of de eigenaar de openstelling als ruilmiddel in de onderhandelingen heeft meegenomen geeft de gemeente Stichtse Vecht aan: "Dit heeft geen rol gespeeld bij de verwerving van de grond voor de Randweg Loenen." De gemeente bereikte onlangs met de laatste twee eigenaren overeenstemming. Alle gronden die nodig zijn op het tracé van de Randweg Loenen zijn daarmee - na vastlegging van de laatste twee gronden in een notariële akte - verworven. Dat betekent dat de gemeente binnenkort kan gaan starten met het laatste deel van de randweg: "Het duurt dan naar verwachting nog 9 maanden voordat de werkzaamheden aan de Randweg Loenen kunnen worden afgerond en de weg in zijn geheel kan worden opengesteld. Daarmee wordt het dorp Loenen aan de Vecht ontlast van doorgaand verkeer. De voortgang van de aanleg is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. De aanleg zou kunnen worden vertraagd als er strenge vorst optreedt in de komende periode."
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES