Dinsdagavond 21 januari 2014 : Alzheimer informatie avond

woensdag 15 januari 2014 01.17 uur | laatst gewijzigd: woensdag 15 januari 2014 00.26 uur | auteur: Nico Jacobs

Een Alzheimer Café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Er staat iedere keer een ander thema centraal waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd.

Het thema van deze keer is 'Een mooi einde' Deze korte film is een onderdeel van de documentaire DementieEnDan. Bij een waardig leven hoort een waardig einde. Maar wat is dat ? Er wordt een echtpaar gevolgd dat voor lastige keuzes komt te staan wanneer één van hen dementie heeft. Samen zoeken ze naar de juiste woorden om hun wensen te delen met naasten en zorgverleners, casemanagers en arts. Na het vertonen van de film is er gelegenheid om met elkaar te discussiëren en vragen te stellen. Tijdens de pauze is er ruimte voor contact met elkaar. Het Alzheimer Café wordt iedere derde dinsdag van de maand georganiseerd. Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Daarna is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en even na te praten. De toegang is gratis, u hoeft zich niet aan te melden. Locatie: De Vondel Vondelstraat 51 Maarssen (naast woonzorgcentrum Maria Dommer) Inlichtingen Voor informatie over het thema in het Alzheimer Café kunt u contact opnemen met Evelien van der Vliet, telefoonnummer: 06-29598657 of via de mail: alzheimercafemaarssen@hotmail.nl Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de stichting Alzheimer Nederland, afdeling Westelijk Utrecht. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Alzheimer Nederland: www.alzheimer-nederland.nl/wutrecht. Ook via Twitter te volgen: @CFlantua
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES