Stichtse Vecht op schema huisvesting vergunninghouders

maandag 02 mei 2016 09.37 uur | laatst gewijzigd: maandag 02 mei 2016 08.43 uur | auteur: Robbert Oelp

Volgens de gemeente is het goed op schema als het gaat om de huisvesting van vergunninghouders. Het college zet scherper in op het realiseren van deze reguliere taakstelling.

Vergunninghouders
In 2015 was er in Stichtse Vecht een achterstand van 22 vergunninghouders. De taakstelling in het 1e halfjaar was 76 vergunninghouders en men verwacht voor het 2e halfjaar een taakstelling van 80. Voor het jaar 2016 komt de totale taakstelling uit op huisvesting van 178 vergunninghouders.

Woningvoorraad
De woningvoorraad in Stichtse Vecht is niet toereikend om deze vergunninghouders te huisvesten. De sociale woonruimte in Stichtse Vecht is schaars en wachtlijsten zijn lang. In overleg met lokale woningcorporaties en projectontwikkelaars wordt gekeken naar mogelijkheden van extra woningen.

Verplichte taakstelling
Op landelijk niveau dreigt er een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Volgens de gemeente neemt daardoor het risico op gedwongen plaatsing in gemeenten toe. College Stichtse Vecht: 'We sluiten daarom niet uit dat de provincie of staatssecretaris zal ingrijpen en noodgedwongen een verplichte taakstelling aan gemeenten zal worden opgelegd.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES