Update - Buitenplaats aangeboden voor kleinschalige opvang vluchtelingen

vrijdag 17 juni 2016 09.06 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 17 juni 2016 14.58 uur | auteur: Robbert Oelp

Door een besluit van de gemeenteraad in Stichtse Vecht is de locatie van de verpauperde fabriekslocatie in Breukelen voor een AZC afgewezen. De fractie van D66 kondigde al eerder aan haar peilen nu te gaan richten op het bieden van extra opvangplaatsen aan statushouders. Fractieleider van 't Hof van de lokale partij Stichtse Vecht Beweegt heeft het COA zelfstandig geïnformeerd over een pand voor opvang van kleinschalige opvang van vluchtelingen die niet eerder op de lijst van mogelijke panden van de gemeente stond: Landgoed Vijverhof aan de Rijksstraatweg 6 in Nieuwersluis. Het aanbieden van het pand is echter geen reële optie. Uit betrouwbare bronnen hebben we vernomen dat het genoemde pand afgelopen woensdag is verkocht aan een particulier die er andere plannen mee heeft. (Archieffoto).

Stichtse Vecht Beweegt
Van 't Hof in een mail aan het COA: 'Zoals vorig jaar afgesproken heeft u als provincie de taak op zich genomen om 1500 extra plaatsen te zoeken.  En naar ik begrepen heb zou de VRU voor 500 extra plaatsen gaan. Als gemeenteraad hebben wij het college middels een motie een zoekopdracht gegeven om in onze grote gemeente plekken te vinden, met een voorkeur voor kleine locaties  voor enkele jaren. Nu hebben wij hiervoor als lokale partij ook panden benoemd die niet op deze lijst van de gemeente stonden. Een van deze locaties is het te koop en leegstaande landgoed Vijverhof , Rijksstraatweg 6 in Nieuwersluis. Met een oppervlakte van  ruim 14.000 m2 en vloeroppervlakte van. 3500m2 zeer geschik om als tijdelijke locatie dienst te doen. De huidige eigenaar is de Koninklijke Hollandse maatschappij  der Wetenschappen. Het gebouw is al meerdere jaren niet meer als onderzoek instituut in gebruik, en zou voor tijdelijke huisvesting en het instandhouden van pand en tuinen een oplossing kunnen zijn.'

COA
Het COA in een reactie: 'Er wordt een overleg ingepland met het COA en de verantwoordelijk wethouder in Stichtse Vecht over een mogelijk vervolg voor de opvang van vluchtelingen na het raadsbesluit van 19 april. Daarin zal ook zeker gesproken worden over de wens voor kleinschalige opvang en de mogelijkheden hiervoor in Stichtse Vecht. Uw suggestie van het pand aan de Rijksstraatweg in Nieuwersluis is bij de betrokken medewerkers van het COA bekend en zij zullen dit pand ook benoemen in het gesprek met de gemeente.'

Buitenplaats Vijverhof
De Vijverhof is een buitenplaats langs de rivier de Vecht. Begin 19e eeuw werd de buitenplaats deels gesloopt. In 1866 werd de Vijverhof weer zelfstandig en is het huidige hoofdgebouw gebouwd. De buitenplaats is gevestigd aan de Rijksstraatweg 6 in Nieuwersluis.

Uit betrouwbare bronnen hebben we vernomen dat het genoemde pand afgelopen woensdag is verkocht aan een particulier die er andere plannen mee heeft.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES