Ambitieplan Bisonspoor naar de raad

vrijdag 09 december 2016 12.57 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 09 december 2016 12.09 uur | auteur: Robbert Oelp

Om het aantrekkelijke winkelcentrum en leefgebied uit te breiden en daardoor ook in de toekomst de concurrentie aan te kunnen gaan met omliggende winkelcentra, heeft de eigenaar van winkelcentrum Bisonspoor een ambitieus plan opgesteld. Behalve het winkelcentrum worden ook de parkeerterreinen en het openbare gebied erbij betrokken. Een nieuwe vier- of vijflaagse parkeergarege wordt gerealiseerd en een woontoren van circa 70 meter hoog met 185 appartementen moet het plan financieel mogelijk maken.

Samenwerking
In samenwerking met WinterTrust (eigenaar van het winkelcentrum, parkeergarages en kantoortorens) heeft planvorming plaatsgevonden wat heeft geresulteerd in een ambitieplan. Dit ambitieuze plan werd afgelopen woensdag gepresenteerd in de commissievergadering. Met het uitvoeren van het ambitieplan zal het Maarssenbroekse winkelcentrum significant opgewaardeerd worden, de levendigheid verbeteren en een aantrekkelijk winkelgebied in Stichtse Vecht behouden blijven. 

Vraagtekens
Ondanks dat er door politiek Stichtse Vecht de natuurlijke vraagtekens werden geplaatst en knelpunten benoemd, gaat het ambitieplan nog deze maand ter besluitvorming naar de Raad. Niet het volledige plan wordt aangeboden. Concreet zal de politiek een oordeel vellen over de ambitie vernoemd in een vijftal concrete uitgangspunten:

1. De hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte;
2. De door Winter Trust te bouwen woontoren als landmark van Bisonspoor;
3. De wijze waarop invulling gegeven wordt aan het percentage sociale woningen, te weten 13% van het
    totaal aantal te bouwen woningen;
4. Het onderzoeken of de realisatie van de zorgwoningen binnen Bisonspoor mogelijk is;
5. De herontwikkeling van het perceel van het politiebureau tot een A1-locatie ten behoeve van een
    hoogwaardig stedenbouwkundig object.

Insprekers
Inspreker vooraf de politieke discussie was Ad Oostendien - voorzitter van de winkeliersvereniging: ‘Plan voldoet aan de verwachtingen van het winkelcentrum. Het plan is een goede stap in de toekomst. Wij gaan ervan uit dat dit ambitieplan wordt gesteund door de gemeenteraad van Stichtse Vecht.’  Mevrouw Smit van de Vechtplassencommissie was niet zo positief met name over de komst van de woontoren: ‘Wij maken ons zorgen om een gebouw van 70 meter hoogte. Gezien de hoogte vinden we het plan niet acceptabel.’

Politiek
Ook binnen de politiek was er discussie over de hoogte van de toekomstige landmark / woontoren van Maarssenbroek. Wethouder Franko Živković-Laurenta benadrukte dat er een zekere mate van woningbouw nodig is om de investeringen voor het volledige plan te kunnen bekostigen. Het percentage sociale huur van 13% in dit plan was aanleiding voor discussie. Maarssen 2000: ‘Wij zijn niet blij met 13 % sociale woningbouw. Wij pleiten voor meer sociale woningbouw.’ De wethouder benadrukte dat  de 30 % sociale woninghuur gemeentebreed bekeken moet worden. Overall wordt dat gerealiseerd. Projectmatig kan daar vanaf worden geweken volgens de wethouder. Ook de hoogte van de huur van de nieuwe appartementen, de komst van zekerheid van de zorgwoningen en de consequentie van het betrekken van de politielocatie bij het plan werden besproken. VVD: ‘Prima als de politielocatie bij het gebied wordt betrokken mits er wel een tijdelijke voorziening binnen de gemeentegrenzen als tussentijdse oplossing wordt aangeboden’. Het ambitieplan is rijp voor besluit en wordt behandeld in de raad van 20 december aanstaande.

Vervolg
Na het vaststellen van het Ambitiedocument worden de ontwerpen verder geconcretiseerd en aan de omgeving gepresenteerd. Het Ambitiedocument zal als zodanig onderdeel uitmaken van de samenwerkingsovereenkomst die in het eerste kwartaal van 2017 gesloten wordt tussen de gemeente Stichtse Vecht en Winter Trust.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES