Bisonspoor herkenbaar door toren van 70 meter?

woensdag 21 december 2016 16.12 uur | laatst gewijzigd: woensdag 21 december 2016 15.10 uur | auteur: Jan Van Dam
Foto: Jan Van Dam

Gaat Bisonspoor herkenbaar worden door een ‘Landmark’ in de vorm van een 70 meter hoog appartementen gebouw. Dat was de vraag van sommige raadsleden tijdens de raadsvergadering met het Ambitiedocument Bisonspoor op de agenda. Ook vroegen sommige raadsleden zich af of voor de huidige bewoners van deze wijk het parkeren gratis blijft. D66 is verheugd dat het aantal kantoren wordt teruggebracht. Volgens GroenLinks is duurzaamheid onderbelicht en houden meerdere partijen de wethouder aan de gemaakte afspraak van 30 procent sociale huurwoningen. Ondanks vijf amendementen en één motie, werd het ambitiedocument unaniem aangenomen.

Dik van ’t Hof(Stichtse Vecht Beweegt) is van mening dat er weinig groen in Bisonspoor overblijft. Wethouder Franko Živkovic sprak dit tegen: “Er gaat geen groen weg, het marktplein krijgt juist meer groen” pareerde hij deze opmerking. Maarten van Dijk(PvdA) wees de wethouder, gesteund door het Vechtse Verbond, en GroenLinks, op de afspraak van 30 procent sociale woningbouw, en maakt zich zorgen om de parkeerdruk die gaat ontstaan waardoor bewoners van Bisonspoor gedwongen gaan worden hun auto in de betaalde parkeergarage te parkeren. Om die reden vraagt Van Dijk de wethouder een onderzoek te doen naar de parkeerbehoefte van de inwoners van deze wijk. In zijn antwoord liet Živkovic weten deze afspraak van 30 procent sociale woningbouw niet na te komen op verzoek van Winter Trust B.V. Rob Roos noemt het, namens Streekbelangen, een goed document. Dinno de Meer(CDA) is van mening dat op deze locatie in Maarssenbroek, een ‘Landmark’ zich goed leent, en ook het feit dat er na drie uur voor parkeren moet worden betaald iets waarmee de fractie van het CDA kan leven. De vraag van Lokaal Liberaal aan de wethouder wat hij gaat doen als bewoners van Bisonspoor geen gebruik meer kunnen maken van de openbare gratis parkeerplaatsen, kon wethouder Živkovic niet rechtstreeks een antwoord geven. Na vijf amendementen, één motie en twee stemverklaringen is het Ambitiedocument Bisonspoor unaniem aangenomen.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES