GroenLinks 'Ambitiedocument Bisonspoor heeft te weinig ambitie voor sociale woningbouw'

donderdag 22 december 2016 14.12 uur | laatst gewijzigd: donderdag 22 december 2016 16.54 uur | auteur: Groen Links Stichtse Vecht

Bij de bespreking van het Ambitiedocument Bisonspoor in de gemeenteraadsvergadering van 20 december is het amendement van PvdA, Stichtse Vecht Beweegt, het Vechtse Verbond en GroenLinks besproken. Het doel van het amendement was de wethouder RO van D66 Franko Živković te houden aan de ambitie zoals die in de Woonvisie staat: 30 procent van alle nieuw te bouwen woningen moet sociale huur/koop zijn.

De wethouder had in het ambitiedocument opgenomen dat slechts 13 procent van de circa 185 appartementen sociale huurwoningen zouden zijn.  In het amendement staat: “Gezien het structurele tekort van betaalbare woningen op de woningmarkt voor jongeren, starters, ouderen en mensen met een laag inkomen is het essentieel dat dit tekort wordt weggewerkt.”

Irma Gondrie, steunfractlielid GroenLinks: ”Onbegrijpelijk voor de indieners. Zo wordt er telkens toch weer afgeweken van gemaakte afspraken. De Woonvisie is duidelijk, maar toch meent de wethouder bij herhaling daarvan te mogen afwijken.”

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES