GroenLinks: Ambitiedocument Bisonspoor laat nu ook duurzaamheidsambitie zien

donderdag 22 december 2016 14.19 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 23 december 2016 11.52 uur | auteur: Groen Links Stichtse Vecht

Op 20 december werd het ambitiedocument Bisonspoor besproken in de Raad. GroenLinks is blij dat de gemeenteraad besloten heeft om nu voor het eerst bij een bouwproject de mogelijkheden tot duurzaam bouwen te onderzoeken. En om de wethouders duurzaamheid en RO hierin samen te laten werken.

Albert Gemke: “De ambitie in dit document ten aanzien van duurzaamheid was ver onder de maat. En zoals Hetty Veneklaas van het CDA terecht tegen de wethouder zei, toen hij zei dat hij haalbare ambities wilde: ‘het gaat niet om uw ambities, maar om die van de raad!

Daarom hebben we samen met het CDA, het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt een amendement ingediend. Tot onze verrassing kwam ook D66 met een amendement, hoewel minder vergaand. De titel hiervan was: “duurzaamheid op het dak”. Alsof duurzaamheid een verzameling zonnepanelen is! Na debat is besloten tot schorsing en hebben we als indieners met D66 en andere partijen samen onderhandeld over aanpassingen. We zijn gekomen tot een nieuw amendement. We zijn er nog niet, maar het is een goede stap voorwaarts. Externe en onafhankelijke innovatieve bedrijven op het gebied van duurzaamheid zal worden gevraagd hun expertise in te zetten voor deze opgave. Ik vond het te prijzen dat de RO wethouder van D66 Franko Živković bereid is gevonden hierin samen met onze duurzaamheidswethouder Linda van Dort op te trekken. We hebben veel vertrouwen in deze samenwerking.”

De raadsinformatiebijeenkomst van 13 december over duurzaamheid bleek dus tijdens de discussie over het ambitiedocument ten aanzien van nieuwbouw op Bisonspoor vruchten te hebben afgeworpen.

Het uiteindelijke amendement is ondertekend door CDA, PvdA, ChristenUnie/SGP, Streekbelangen, Stichtse Vecht Beweegt, het Vechtse Verbond, D66 en natuurlijk GroenLinks.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES