2016 door Van Beurden(1)

maandag 09 januari 2017 13.51 uur | laatst gewijzigd: maandag 09 januari 2017 14.00 uur | auteur: Van Beurden

2016 zoals Van Beurden deze heeft beleeft. Zeker niet volledig, maar wel objectief.

Begin 2016 neemt wethouder Jaap Verkroost afscheid van de lokale politiek in Stichtse Vecht. Veel politici, vertegenwoordigers van sportverenigingen, maar ook voormalige burgemeesters als Mirjam van ’t Veld en Liesbeth Spies geven acte de préséance. In zijn afscheidswoord liet Verkroost nog eens duidelijk weten dit afscheid als gedwongen te voelen. Het jaar begon met de voortzetting van roerige bijeenkomsten over het vluchtelingenbeleid in Stichtse Vecht. Uit voorzorg werden deze bijeenkomsten in de PI van Nieuwersluis gehouden. Het betoog van Marnix Veldhuijzen viel helemaal verkeerd bij de inwoners van het ‘Rode Dorp’, waarin hij pleitte voor een aantal van 400 vluchtelingen. Ook burgemeester Witteman had het gedaan bij de inwoners van deze wijk, zij verwijten hem zich niet aan gemaakte afspraken te houden. Een woordvoerder van het COA maakte later bekend dat het COA niet alleen voor grootschalige opvang kiest, waardoor een aantal politieke partijen volledig op het verkeerde been waren gezet.

Als eind januari de locatie vanwaar raadsvergaderingen worden gehouden ter sprake komt, is de raad van mening dat het voorstel van burgemeester Witteman om de drie laatste vergaderingen voor het reces live vanuit theater 4 en 1 in Breukelen te gaan uitzenden veel te veel gaat kosten. Als een rode draad loopt het gesteggel over gemeentegronden die in gebruik van inwoners zijn. Wethouder Vital van der Horst wordt als het maar even kan onder vuur genomen door in het bijzonder Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt. Meerdere malen proberen zij de wethouder te tackelen, maar even zoveel keren weet hij zich gesteund door een meerderheid van de raad. Een lokaal journalist schrijft in zijn artikel over de moed van deze wethouder die bij zijn voorgangers ontbrak. In november neemt Van der Horst de beslissing om als raadslid voor zijn partij in de raad verder te gaan, zijn plaats als wethouder wordt ingenomen door zijn partijgenoot Warner van Vossen. In maart begonnen de perikelen van het ophalen van plastic afval te spelen, maar ook de plannen van het college het Harmonieplein in Maarssen-dorp te ‘revalueren’. Omwonenden, ondernemers en politieke partijen vroegen zich af of de plannen van het college wel overeen komen met hun ideeën. Lokaal Liberaal was zelfs van mening dat de plannen van wethouder Živkovic helemaal niets van doen hebben met het revalueren van het plein. Ook de plannen van deze wethouder met betrekking tot het marktplein in Bisonspoor maken de omwonenden niet blij. In de wandelgangen wordt deze wethouder dan ook ‘wethouder hoogbouw’ genoemd. Halverwege maart deed de rechter uitspraak in de zaal Ploeg en de Kruif, zij zouden geheime informatie uit de vergaderingen van de benoemingscommissie van de gemeente Stichtse Vecht over de sollicitatieprocedure van een nieuwe burgemeester gelekt hebben. Toen in april het landelijk verzoek kwam om vóór of tegen het verdrag met de Oekraïne te stemmen gaf 37.2 procent daar gevolg aan, 60.9 procent daarvan stemde tegen het verdrag. En dan het losloopgebied voor honden, dit onderwerp veroorzaakte bijna een tweedeling in Maarssenbroek. Ondanks een vurig pleidooi door VVD raadslid Jos van Nieuwenhoven om het park langs de A2 als losloopgebied voor honden aan te wijzen, stond een meerderheid van de raad achter de opvatting van wethouder Linda van Dort. Zij maakte de raad duidelijkdat in het park iedereen moet kunnen wandelen zonder last te hebben van opspringende en voor je voeten spelende honden.

Halverwege april besliste de raad, na vele vanaf december 2015 gevoerde debatten, dat het voorstel van het college om op het voormalig bedrijfsterrein aan de Merwedeweg in Breukelen een AZC te plaatsen verworpen. Vertegenwoordiger van het Rode Dorp Roy Pijper vertelde de raad hoe de bewoners van het Rode Dorp de voorgaande raadsvergadering hebben ervaren. Hij sprak over de prettige gesprekken die er zijn geweest met partijen als VVD, Lokaal Liberaal, Het Vechtse Verbond en Stichtse Vecht Beweegt. Minder was Pijper te spreken over ChristenUnie/SGP: “De heer Roetman heeft als enige partij nog nooit contact met ons gezocht. Toch drukt deze man een bepaald stempel op ons. Maar wij zijn blij met het eind resultaat. Roetman wil de bewoners van het dorp nog langer in onzekerheid houden, en dat nemen wij hem kwalijk.” Ook was er in dezelfde maand onrust in Loenen, politieke partij Het Vechtse Verbond constateerde toen dat bewoners van Hoefijzer, Wallestein en Oosterklip in Loenen aan de Vecht, door de gemeente zijn geïnformeerd over plannen betreffende het realiseren van een Jongeren Ontmoetingsplek in de directe nabijheid van hun woningen en tuinen. Mieke Hoek van deze partij noemde dit plan onaanvaardbaar, met name geluidsoverlast van bijvoorbeeld aan en afrijdende scooters, muziek, en ruzies. In april maakte Lokaal Liberaal opnieuw duidelijk dat het ophalen van plastic afval problemen ondervond, zij vragen het college of de mogelijkheid bestaat de frequentie van ophalen van dit afval te verhogen.

ChristenUnie/SGP geeft begin mei aan het te betreuren dat de gemeenteraad in april in meerderheid tegen de vestiging van een AZC aan de Merwedeweg in Breukelen heeft gestemd. Een artikel in een landelijk dagblad waarin een raadsvoorstel van het college, om in een verordening vast te leggen dat het college van B&W een gebied kan aanwijzen waarbinnen het verboden is om hemelwater afvoerleidingen aan te sluiten, of aangesloten te houden, op het openbaar vuilwaterriool, heeft veel reuring gebracht bij inwoners van Stichtse Vecht. Lokaal Liberaal legt een gemaakte fout in de verordening bloot. “Iedere hemelwaterinrichting die al loosde op het vuilwaterriool vóór 1-1-2008 mag dat gewoon blijven doen.” Legt deze partij uit. Ook in mei, meldt de fractie van ChristenUnie/SGP dat Een veel gehoorde wens van ouderen is om langer zelfstandig te blijven wonen. Volgens deze partij is dan wel een vereiste dat de woning daar geschikt voor is. Geen drempels, brede doorgangen en het liefst alles gelijkvloers, vraagt wel een fikse investering menen zij. ChristenUnie/SGP lanceert een ‘blijvers lening’, en vraagt de wethouder daar een onderzoek naar te doen. Eind juni start voor de 22e keer in Breukelen Parkpodium in Boom en Bosch. Dankzij een groot aantal vrijwilligers kan dit evenement weer op tien zondagen plaatsvinden. In juni leggen vier sportverenigingen vv Maarssen, OVVO, DWSM, en Luck Raeck, verenigd in ‘Opbuuren Sport’, een plan op tafel dat behelst de verkoop van het hoofdveld van vv Maarssen voor de bouw van woningen, en met een groot deel van de opbrengst het sportpark te verbeteren. Sommige politieke partijen zagen echter veel beren op de weg. CDA en VVD zeiden bang te zijn een precedent te schapen. PvdA meldt in juni dat een onderzoek heeft aangetoond dat gemeenten hoge eigen bijdrage heffen met als gevolg dat inwoners zorg gaan mijden. Ook in onze gemeente zijn er signalen dat inwoners zorg gaan mijden of er van afzien, terwijl ze die zorg en hulp wel nodig hebben. De fractie van deze partij vraagt het college of zij aanleiding ziet het beleid bij te stellen, en de eigen bijdrage voor de lage- en middeninkomens te verlagen of af te schaffen zodat de Wmo-voorzieningen voor een ieder maximaal toegankelijk en betaalbaar is. 

vanbeurdenwhb@ziggo.nl

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES