2016 door Van Beurden(2)

dinsdag 10 januari 2017 19.00 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 10 januari 2017 20.08 uur | auteur: Van Beurden

2016 zoals Van Beurden deze heeft beleeft. Zeker niet volledig, maar wel objectief.

De voorjaarsnota van de gemeente Stichtse Vecht is, met uitzondering van de PvdA fractie, door alle partijen goedgekeurd. CDA maakte duidelijk dat zij als fractie problemen hadden met de manier waarop in de raad wordt gedebatteerd. Een idee van Lokaal Liberaal om op ‘coming out day’ een regenboogvlag op het gemeentehuis te plaatsen werd door CDA, GroenLinks, en het Vechtse Verbond gesteund. ChristenUnie/SGP noemt dit symboolpolitiek, en vraagt het college bij besluitvorming hier goed bij stil te staan, en niet mee te gaan omdat er al zoveel in mee gaan.

Voor het begin van de raadsvergadering in juni, melden Roy Pijper en Nick Hardeman zich, als vertegenwoordigers van het Rode Dorp, om opnieuw aandacht te vragen voor de problemen in het Rode Dorp in Breukelen. Dit keer ging het om de toestanden met zwerfaval, Dit wordt veroorzaakt door passanten die hun verpakking en overblijfselen van hun gekochte etenswaren dumpen in de bosjes, waardoor een rattenplaag is ontstaan. In een laatste poging doet zij een oproep aan de wethouder met concrete afspraken te komen voor een gesprek. Een idee van burgemeester Marc Witteman is dit jaar 2016 voor het eerst de nieuwjaarsreceptie omgezet naar een ‘Midzomerbijeenkomst’. Veel aanwezigen vonden deze bijeenkomst een goed idee, maar als vervanger van de nieuwjaarsreceptie vinden vele het idee toch minder. Ik ben dan ook benieuwd hoelang de midzomerbijeenkomst het als vervanger van de nieuwjaarsreceptie volhoudt.

Enig tumult als de raad op de hoogte wordt gebracht over het besluit om ISK onderwijs boven Bison Shopping Center in Maarssenbroek te faciliteren, ISK is een bijzondere vorm van onderwijs. Hierin worden jongeren opgevangen die afkomstig zijn uit alle delen van de wereld. Zij moeten zich eerst de Nederlandse taal eigen maken en zich voorbereiden op een vervolgopleiding, half oktober wordt de ISK locatie in Bisonspoor officieel in gebruik genomen. Begin augustus windt de fractie van de PvdA zich nogal op dat het college vragen van deze fractie over een aantal aanbestedingen niet beantwoord. De fractie verwijt het college over deze aanbestedingen geheimzinnig te doen, en het overzicht met betreffende aanbestedingen, die onrechtmatig dan wel onzeker zijn, niet aan de raad te willen verstrekken. Als wethouder Linda van Dort begin september het kunstgrasveld in Zandweg-Oostwaard opent, heeft zij er nog geen weet van wat kunstgrasvelden in Nederland maar zeker in onze gemeente voor een reuring gaat brengen. Sommige sportverenigingen met kunststof grasvelden leggen wedstrijden op deze velden al stil. In september wordt de politiek in Stichtse Vecht verrast met de mededeling dat fractievoorzitter van het CDA in Stichtse Vecht om reden in de persoonlijke sfeer met zijn politieke werkzaamheden gaat stoppen. Weer verliest deze partij een gedreven persoonlijkheid.

In 2016 was er ook veel tumult over het verwijderen van speeltoestellen in diverse wijken. In Fazantenkamp zou de toenmalige wethouder de toezegging hebben gedaan dat een bepaald toestel zou blijven staan, maar binnen 24 uur na deze toezegging werd begonnen met het verwijderen hiervan. Naar een idee van gebiedsregisseur Foka der Nederlanden van de gemeente Stichtse Vecht en adviseur leefomgeving van Portaal Marja van Ellinkhuizen, om te gaan samenwerken op het gebied van leefbaarheid, is de ‘BuurTent’ ontstaan. Naast het vergroten van de leefbaarheid in de wijk heeft dit initiatief als doel om bewoners kennis te laten maken met de professionals die zich inzetten voor de leefbaarheid in deze wijken.

Al langer zette raadslid Els Swerts zich in om een aparte gids voor ouderen te verwezenlijken, als wethouder Koops eindelijk in oktober de toezegging doet dat er onder haar coördinatie een aparte gids voor deze groep zal worden gerealiseerd. Lokaal Liberaal vraagt zich af wie, bij een toewijzing tot organisatie, de ambtenaren jongeren dag 2018 gaat betalen. Als antwoord geeft het college dat De definitieve programmering pas wordt opgesteld als duidelijk is of de dag daadwerkelijk in Stichtse Vecht wordt georganiseerd. Een debat over een tweede brug over de Vecht sluit 2017, na diverse commissievergaderingen neem de Raad, na een jarenlange sudder opstelling, dat er geen behoefte bestaat aan een tweede brug over de Vecht. Als Mario van Dijk in juni als gemeenteambtenaar met pensioen gaat, is een meerderheid van de aanwezigen dat hij als politicus zal terugkomen. In november wordt hij als burgercommissielid voor de PvdA geïnstalleerd, en ook nu is een meerderheid er van overtuigd dat we in de toekomst, politiek gezien, nog meer van hem zullen horen. De feestavond waarop de vrijwilliger van het jaar werd bekend gemaakt was ook in 2016 een groot succes. Karel van Teeseling gekozen werd vrijwilliger van het jaar, bij de groepen werden de Timmerdorpen van Maarssen en Maarssenbroek tot winnaar uitgeroepen. De nieuwe locatie van de raadszaal werd, na enig gesteggel, het Koetshuis in Boom en Bosch in Breukelen.

Ik ben er van overtuigd dat niet alles in dit artikel over het afgelopen jaar is vermeld. Komend jaar wordt, gezien de verkiezingen, voor de landelijke politiek een belangrijk jaar. De lokale politiek zal zich echter ook gaan roeren want in 2018 zijn hier in deze gemeente de lokale verkiezingen, en dat zal voor menig eenmansfractie een moeilijke tijd worden.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES