Maatregelen voor horeca tijdens Koningsdag Maarssen-Dorp

woensdag 01 februari 2017 10.45 uur | laatst gewijzigd: woensdag 01 februari 2017 15.00 uur | auteur: Robbert Oelp

Tijdens Koningsdag 2016 vonden er tal van incidenten plaats in Maarssen-Dorp. De Politie van Stichtse Vecht moest daarbij meerdere malen geweld gebruiken. De combinatie van verschillende groepen feestgangers en alcohol deed de vlam in de pan slaan. Om dergelijke incidenten - zo veel mogelijk al vooraf - de kop in te drukken heeft de gemeente Stichtse Vecht kaders gesteld voor de plaatselijke horeca in Maarssen-Dorp. De maatregelen die door de plaatselijke horeca genomen moeten worden betreffen het gebied Harmonieplein, Bolensteinsestraat, Breedstraat, Schippersgracht en Kaatsbaan.

Diverse maatregelen
Door het stellen van diverse kaders zijn ondernemers verplicht een aantal maatregelen te nemen. De belangrijkste maatregelen zijn: 

Alle terrassen moeten worden verwijderd - Om drank buiten te mogen schenken moet een ontheffing en evenementenvergunning worden aangevraagd - er mag geen tappunt bij de brug bij de Kaatsbaan worden gerealiseerd (deze moet bij de parkeerplaatsen tegenover de Rabobank worden gevestigd) - voor muziek buiten moet een evenementenvergunning worden aangevraagd (per straat maar één muziekpunt) - door drankverstrekking moet gebruik worden gemaakt van plastic en herbruikbaar materiaal - ondernemers die een evenementenvergunning en / of ontheffing hebben gekregen voor het schenken van drank zijn verplicht tot het plaatsen van een plaszuil - ondernemers moeten alles zelf opruimen en een oplevingsronde met een BOA is verplicht - Horecaondernemers die ‘iets organiseren’ moeten minimaal twee weken van te voren bewoners informeren - de gemeente zal verkeersregelaars inzetten.

Achter de schermen wordt door diverse partijen met elkaar overleg gevoerd om te komen tot een groots volksfeest zonder incidenten. Daarin wordt ook de verkoop van bier vanuit de supermarkten besproken. De gesprekken zijn nog volop gaande. Wanneer daarover meer nieuws te melden valt, zullen wij u daarover informeren.

 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES